FNV steunt initiatief Zutphen om de Wmo-huishoudelijke zorg uit te voeren via stichting

 FNV steunt initiatief Zutphen om de Wmo-huishoudelijke zorg uit te voeren via stichting

16 dec 2017 - w.k.

FNV steunt initiatief Zutphen om de Wmo-huishoudelijke zorg uit te voeren via stichting

Op 18 december zal de gemeenteraad van Zutphen zich uitspreken of de huishoudelijke zorg via een door de gemeente opgerichte Stichitng voor Huishoudelijke Hulp Zutphen uitgevoerd zal worden.

Door FNV Zorg en Welzijn en FNV Lokaal Berkel IJssel Veluwe is al eerder aangegeven dat zij af willen van de aanbestedingen met een race naar beneden met steeds slechtere arbeidsvoorwaarden. Zij ondersteunen het initiatief van B&W Zutphen en hebben afgelopen vrijdag nogmaals in een persbericht dit bekend gemaakt.

De gemeenteraad van Zutphen zal in de raadsvergadering die om 21 uur begint daarover spreken. Daaraan vooraf is er een vergadering om 20.00 uur waarin de leden van de gemeenteraad de discussie voortzetten over het voorstel van het college van B&W om te komen tot de oprichting van de Stichting.

De bijeenkomst is openbaar, dus FNV leden uit Zutphen die betrokken zijn bij de huishoudelijke zorg, kom naar de Forum bijeenkomst en de gemeenteraadsvergadering van 18 december.

Onderstaand is het persbericht van de FNV weergegeven.

FNV steunt initiatief Zutphen om de Wmo-huishoudelijke zorg uit te voeren via stichting

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen zal maandag 18 december aan de gemeenteraad voorstellen om de uitvoering van de Wmo huishoudelijke zorg voortaan onder te brengen in één aparte stichting.

 

De FNV steunt dit voorstel omdat in het verleden is gebleken dat marktwerking funest is voor de positie van zowel werknemers als cliënten. Een stichting biedt een oplossing voor de vele problemen rond de uitvoering van de Wmo huishoudelijke zorg. De FNV wil graag zijn expertise beschikbaar stellen voor het uitwerken van dit unieke concept van de gemeente Zutphen.

Race naar beneden

Sinds de invoering van de Wmo in 2007 is de race naar beneden ingezet: gemeenten nodigen aanbieders uit om zich in te schrijven voor het werk, en stellen steeds lagere tarieven vast. Het gevolg daarvan is dat zorgaanbieders over elkaar heen tuimelen om tegen de lagere tarieven toch het werk te krijgen. De rekening is voor de werknemers, aangezien 80 procent van de huishoudelijke zorgkosten personeelskosten zijn. In de praktijk betekent dit dat de lonen de afgelopen jaren tot wel 25 procent lager zijn geworden, tot het niveau van het wettelijk minimumloon. Daarnaast kregen werknemers steeds slechtere contracten met meer onzekerheid over verlenging. De FNV is hier recent weer mee geconfronteerd bij een thuiszorgaanbieder in de Achterhoek die op verschillende punten de Cao VVT niet naleeft.

Stabiele omgeving door oprichting stichting

Wim van der Hoorn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De oprichting van een stichting creëert een stabiele omgeving voor zowel cliënten als werknemers. Je hebt dan niet langer te maken met zorgaanbieders die elkaar de loef afsteken en onzekerheid creëren bij werknemers en cliënten. De uitvoering richt zich binnen zo’n stichting uitsluitend op de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning. Die kwaliteit zit ‘m juist in de vertrouwde relatie van de cliënt met de zorgverlener. Deze relatie kan dan langdurig intact blijven. Ook kan er geïnvesteerd worden in scholing van de werknemer.’

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht