Startbijeenkomst 16-2 nieuwe Lokaal FNV Netwerk De Baronie van Breda

06 feb 2016 - c

Startbijeenkomst 16-2 nieuwe Lokaal FNV Netwerk De Baronie van Breda

FNV zet overal in Nederland nieuwe Lokale Netwerken op

 

Een sterk sociaal vakbondsgeluid in

De Baronie van Breda!

Doe jij mee?

 

Kom naar de startbijeenkomst van het nieuwe

Lokaal FNV Netwerk De Baronie van Breda

op 16 februari Hotel Amrath Heerbaan 4 in Breda, inloop vanaf 19:00 uur.

 

                                                                                          


Lokale vakbondskracht: belangrijker dan ooit!

Het kan langzamerhand niemand meer ontgaan: de gemeenten in Nederland krijgen er vanaf 2015 nieuwe taken bij, op het gebied van zorg en werkgelegenheid. Iedere gemeente vult dit op zijn eigen manier in en moet het daarbij doen met veel minder geld. Vooral werkzoekende, uitkeringsgerechtigde, arbeidsgehandicapte en zorgafhankelijke burgers dreigen daar de dupe van te worden. Ook dreigen duizenden werknemers, vooral in de zorg, hun baan te verliezen.

De FNV vindt dit sociaal onrechtvaardig en onacceptabel. Wij behartigen de belangen van vele burgers die een baan zoeken, van zorg afhankelijk of arbeidsgehandicapt zijn. Daarom wil de FNV in gemeenten in Nederland een sterk sociaal vakbondsgeluid laten horen. De FNV wil gemeenteraden en gemeentebesturen kritisch volgen en zich sterk maken voor een sociaal en rechtvaardig lokaal beleid.

Daarom zet de FNV in heel Nederland nieuwe lokale netwerken op, ook in de regio van De Baronie.

 

De nieuwe FNV

De FNV is nog steeds de grootste vakbond van Nederland. Maar de FNV is ook vernieuwd. Per 1 januari 2015 zijn de grootste bonden Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten en FNV Bouw samen met de FNV-centrale gefuseerd.. Door de fusie en vernieuwing behartigt de FNV de belangen van honderdduizenden werknemers in diverse sectoren, werkzoekenden, arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden nu nog beter. Vele leden zijn zelf betrokken en actief, in bedrijven en instellingen, maar ook in de gemeenten. Ook lokaal gaat de FNV nu fuseren en dus sterker worden.

 

Lokaal Netwerk FNV Baronie samen opbouwen

In het hele land, en dus ook in de Baronie, slaan de voormalige plaatselijke afdelingen van de oude FNV-bonden de handen ineen. Zij bouwen samen aan een nieuw, zichtbaar en sterk lokaal vakbondsnetwerk. Daar hebben we nieuwe betrokken leden bij nodig. Behalve de beïnvloeding van het gemeentelijk beleid, gaat dit nieuwe netwerk ook de binding met de leden versterken, themabijeenkomsten organiseren over actuele onderwerpen, de individuele belangenbehartiging aan leden ondersteunen en de bekendheid van de nieuwe FNV vergroten. We willen in de gemeenten veel zichtbaarder worden. Daar hebben we jou bij nodig!

Diverse taken voor diverse leden!

In het nieuwe Lokaal Netwerk zullen allerlei taken en campagnes voor de belangenbehartiging voor (aanstaand) leden worden uitgevoerd, aansluitend bij landelijke FNV-speerpunten en bij de lokale situatie. In diverse campagnegroepen en werkgroepen gaan actieve en enthousiaste vakbondsleden hiermee aan de slag, ieder met een eigen kwaliteit. De FNV zorgt voor goede begeleiding, training en faciliteiten.

 

Tot Ziens! Jan de Wit, Baronie van Breda.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht