Bestuurverkiezingen senioren Lokaal FNV Baronie van Breda en Dongemond

06 feb 2016 - c

Bestuurverkiezingen senioren Lokaal FNV Baronie van Breda en Dongemond

Verslag van de eerste bijeenkomst op 03-12-2015 in het Amrath hotel te Breda.

Aanwezig als gasten de voorzitter van de landelijke senioren Maarten Spanjaard en bestuurder Marlieze Warnaar, zij zullen beidde een uiteenzetting geven over 2 verschillende onderwerpen.

Aanwezig in de zaal 50 seniorenleden van de diverse vakbonden.

Opening door interim voorzitter Jan de Wit. Hij heet iedereen welkom en geeft een uiteenzetting over de te volgen procedure voor deze middag, daarna geeft hij het woord aan de landelijke voorzitter Maarten Spanjaard voormalig bestuurder van de vakbond.

Maarten geeft een uitleg over het hoe en waarom van de noodzaak om als seniorentak zelfstandig te gaan opereren in het nieuwe vakbondsgebeuren. In 2016 vervallen alle besturen afzonderlijk en gaat men over in Lokaal FNV. In het verleden hadden de bonden afzonderlijk een seniorentak en organiseerde men thema dagen e.c. Dit kan nu niet meer op dezelfde wijze doorgaan vandaar de oprichting van senioren besturen in de regio’s.

Dit opzetten ging niet zomaar, men kwam tal van problemen tegen, heilige huisjes moesten omver gegooid worden. Er moesten nieuwe structuren opgezet worden waar men zich in moest vinden, er moest een landelijk bestuur opgezet gaan worden met een voorlopig ledenparlement. Er moesten grote sommen geld komen om dit gehele gebeuren op te zetten. Uiteindelijk is het fundament al is het nog wat wankel ontstaan waarop men nu kan gaan bouwen, het is aan de leden en vooral de kaderleden om daar een stabiel gebouw van te maken.

Uiteraard zal het landelijke bestuur en parlement de mensen ondersteunen waar mogelijk is.

Dit nieuwe bestuur is weer een stap in de goede richting en hij wenst ons heel veel succes daarbij.

Na de pauze worden de nieuwe bestuursleden voorgesteld aan de zaal.

Omdat er geen nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen vraagt de voorzitter of dit bestuur ad interim gekozen kan worden voor 1 jaar, de zaal gaat hiermee akkoord.

Marlieze geeft een uiteenzetting over de pensioen problematiek zoals die momenteel gaande is, men holt achteruit in zijn pensioenen, er wordt niet meer geïndexeerd.

De zorg premies en de huren gaan weer behoorlijk stijgen kortom de ouderen worden weer behoorlijk gekort de komende jaren. Alle werkenden gaan er op vooruit in 2016.

Wij als senioren moeten volop in actie komen om het slechte tij te keren. Dat eist een goede organisatie van alle partijen om dit van de grond te krijgen.

Na deze uiteenzetting sluit de voorzitter na iedereen bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng de bijeenkomst.

 

Verslag van de bijeenkomst van 28-01-2016 in zalencentrum Boelaarts in Raamsdonkveer.

Zijn 50 seniorleden van de diverse vakbonden aanwezig op deze bijeenkomst.

Voorzitter Jan Backx heet iedereen welkom op deze vergadering speciaal onze bestuurder Marlieze Warnaar en legt uit wat de procedure van deze middag inhoudt wat betreft de verkiezingen van heden middag.

Jan Bastiaansen geeft de procedure weer zoals het is gegaan in Breda en waarom de verkiezingen nu in de regio Dongemond. Geeft in het kort de foute communicatie stoornissen weer van de afgelopen periode.

Vraagstellingen vanuit de zaal over de fout gelopen procedures werden bekwaam beantwoord door Jan Bastiaansen. Men leert van elkaars fouten en men zal dit in de toekomst zeker niet meer laten gebeuren.

Marlieze onze bestuurder geeft in een power presentatie uit waarom er een sector senioren op landelijke basis moet komen. Het oprichten van het seniorenbestuur, aanvragen begroting opzetten van diverse Thema’s worden op een juiste wijze belicht en besproken. Voor wie en hoe gaat het bestuur de belangen behartigen in deze regio, oprichten van de diverse werkgroepen. Deze werkgroepen gaan uiteraard in overleg diverse thema’s oppakken denk aan het participeren in de zorg, wonen, Wmo en andere beleidsterreinen.

Het vertegenwoordigen in de regio’s besturen[nog op te richten]ledenparlement en landelijk bestuur. Het zijn een aantal zaken die voor de kaderleden zwaar maar ook leerzaam en plezierig zullen zijn.

Er zullen spreekuren gehouden moeten worden met begeleidende scholing aan gekoppeld, belangenbehartiging en ondersteuning waar nodig zowel juridisch als kaderbindend aan de belangen waar men voor staat.

Zoals jullie zien is het een heel breed kaderpakket wat zijn tijd krijgt voor de opbouw hiervan en zeker kader sturend zal zijn.

Na de pauze wordt het interim bestuur voorgesteld aan de aanwezigen. Er wordt een nieuw lid gekozen in het interim bestuur waarna met goedkeuring van de aanwezigen het bestuur aan de slag kan gaan voor een jaar. Natuurlijk hadden wij graag wat meer mensen in het bestuur gehad maar helaas het mocht niet zo zijn.

Het ledenparlement bestaat uit 108 seniorenleden. Fractie senioren 8 afgevaardigden waarvan 12 UGO leden. Landelijke sector raad bestaat uit 112 leden. Men maakt tevens gebruik van beleidsadviesgroepen en regionale bestuursleden. Al deze groeperingen hebben hun eigen beleidsterreinen. Men benaderd de politiek zoekt contacten met de diverse ministers en uiteraard benaderen zij ook de gemeente en regionale politiek.

Uiteraard kan elk bondslid zich aanmelden bij de secretaris om de werkgroepen te versterken en de beleidsterreinen te vergroten door de kennis die er bijkomt in zijn geheel te benutten. Het adres van de website wordt mede gedeeld aan de aanwezigen.

Hierna geeft Marlieze in een presentatie een uiteenzetting over de pensioenproblematiek zoals die nu gaande is. Deze uiteenzetting werd door verschillende aanwezigen bestempeld als moeilijk te volgen materie.

Het was een duidelijke presentatie die aangaf waar wij als ouderen nu staan in de samenleving. Men is het er mee eens dat dat een verloren groep is die eigenlijk niet meer meetelt in politiek den Haag. Men knijpt de ouderen steeds meer uit, zodat wij straks allemaal als het op deze manier doorgaan aan de armoede grens komen.

Strijdbaar en standvastig moeten wij onze stem laten horen zodat men rekening met ons moet houden. Samen staan wij sterk in deze maatschappij.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.

Verslaglegging Benjamin.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht