FNV zoekt bevlogen kaderleden met een achterban

17 jan 2016 - c

FNV zoekt bevlogen kaderleden met een achterban

Best kaderlid,

Eén van de speerpunten van de FNV voor 2016 is “Versterken van de FNV”. In dit kader gaat er ook extra ingezet worden op het versterken van onze verenigingsorganen. Het doel is om deze organen te bemensen met leden die actief zijn op de werkvloer, een sterke achterban hebben en representatief zijn voor werkend en niet (meer) werkend Nederland. 

Klaarstomen
Wij zijn daarom op zoek naar nieuw potentieel voor de vertegenwoordigende functies in de FNV vereniging. Denk hierbij aan een functie in een bestuurlijk orgaan, zoals het sectorbestuur, de sectorraad of het ledenparlement. Deze potentiële kaderleden krijgen in het tweede kwartaal van 2016 een leergang aangeboden die past bij de activerende koers van de FNV. Deze leergang heeft tot doel deze leden te informeren, te interesseren en uiteindelijk klaar te stomen voor een mogelijke kandidatuur bij de verschillende verkiezingen die komende tijd gepland zijn. De leergang zal starten in het tweede kwartaal van 2016 en duurt t/m september 2016. Uiteraard blijft een kandidatuur ook mogelijk voor leden die niet aan deze leergang hebben deelgenomen.

Naar wie zijn we op zoek?

  • (Kader)leden met een sterke achterban en een goed netwerk, die weten wat er speelt in hun (sub)sector
  • (Kader)leden die de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen scherp voor ogen hebben en met een frisse en eigentijdse blik kansen herkennen en benutten
  • (Kader)leden die in staat zijn over de grenzen van hun eigen sector en persoonlijke voorkeuren heen te kijken en keuzes maken die in het gemeenschappelijk belang zijn
  • (Kader)leden die begrijpen hoe activerend vakbondswerk werkt en dit met passie kunnen uitvoeren en uitdragen
  • (Kader)leden die bereid zijn in eigen tijd actief te zijn voor de bond
  • (Kader)leden die affiniteit hebben met bestuurlijke werkzaamheden
  • Let op: deze leergang is niet bedoeld voor kaderleden die momenteel een functie bekleden in het ledenparlement, sectorbestuur of sectorraad. Zij volg(d)en namelijk een separaat opleidingstraject.

Wat wordt er van het kaderlid verwacht?
Wanneer het kaderlid aangeeft interesse te hebben om deel te nemen aan de leergang, dan gaan we er ook vanuit dat hij/zij serieuze interesse heeft om een bestuurlijke kaderfunctie te vervullen. De leergang zelf duurt circa drie volle dagen. Afhankelijk van voor welke functie het kaderlid zich daarna kandidaat stelt, zal de nieuwe kaderfunctie ook een investering in tijd vergen. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen, het deelnemen aan commissies en het lezen van vergader- en beleidsstukken.

Procedure
Ken jij of ben jij hét kaderlid dat we zoeken? Dan is aanmelden tot en met uiterlijk 19 januari a.s. mogelijk via onze website.
Houd er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is. Uiterlijk medio februari  krijgt ieder aangemeld lid bericht of hij/zij aan de leergang deel kan nemen.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met de collega’s van de afdeling Kaderacademie via kader@abvakabo.nl.

Met vriendelijke groet, 

Leo Hartveld
Algemeen secretaris FNV


Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht