Oprichtings vergadering "Sector Senioren"

Van 2 november 2015 18:25 tot 5 december 2015 18:25

Oprichtings vergadering "Sector Senioren"

 

 

Aan de senioren in de regio Baronie van Breda.

Uitnodiging

Oprichtingsvergadering en verkiezingen FNV Senioren Sector regio Baronie van Breda..

 

November 2015

 

Beste  leden,

Graag nodigen wij U uit voor de oprichtingsvergadering met verkiezingen op:

Donderdag 3 december, in het Amrath Hotel en conferentieoord, Heerbaan 4   te Breda.

Zaal is open om 13.00 uur

Aanvang van de vergadering is om 13.30 uur

 

De koffie staat klaar.

 

Tijdens deze bijeenkomst zal er voor de pauze uitleg worden gegeven over het hoe en waarom oprichten van een sector  Senioren in onze regio.

Kandidaten die in het bestuur willen zitten en  zich voor onze senioren willen inzetten kunnen zicht tot,

 30 november 2015 aanmelden via e- mail rijaba@home.nl    of via het vakbondshuis, St.Ignatiusstraat 253,   te Breda, t.a.v het secretariaat Sector Senioren. Met vermelding verkiezing  bestuur senioren.

 

De op te richten Sector senioren zal zich richten op de volgende activiteiten, specifiek voor de senioren, zoals,

  • Contact persoon ouderen

  • Houden van spreekuren ( voor zorg,WMO,participatiewet etc.)

  • Het verzorgen van themadagen en voorlichting voor senioren

  • Organiseren van evenementen

  • Collectieve belangenbehartiging voor senioren bij de lokale overheden

 

Na de pauze zal, Martin Spanjer, voorzitter van de sector Senioren van de FNV, meer uitleg geven over het waarom en het belang van de sector senioren en ingaan op de verandering die er binnen onze beweging de FNV heeft plaatsgevonden.

 

Wij hopen U in grote getale te ontmoeten op deze dag.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via bijgaand aanmeldformulier,

 

Let op! i.v.m. de zaalbespreking moeten de aanmeldingen voor27 november 2015 bij ons binnen zijn.

 

 

Met vriendelijke groet, namens de voorbereidingswerkgroep senioren,

 

Jan Bastiaansen

Deel deze Activiteit