Stand van zaken cao-overleg werknemers met arbeidsbeperking

05 nov 2020 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 30--10-2020)

Stand van zaken cao-overleg werknemers met arbeidsbeperking

Afgelopen weken heeft de VNG enkele constructieve gesprekken gehad met de vakbonden FNV en CNV over een cao voor mensen met een arbeidsbeperking. Partijen streven ernaar om met ingang van 1 januari 2021 een nieuwe cao te hebben.

We werken aan een cao die betrokken medewerkers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden biedt en hen stimuleert om een goede werkplek bij reguliere werkgevers te vinden. Daarvoor is al gezamenlijk een raamwerk neergezet. 

Ook is op onderdelen een inhoudelijke discussie gevoerd. Partijen verschillen op diverse punten nog van inzicht, maar over een passende pensioenregeling per 1 januari 2021 zijn werkgevers en werknemers het al bijna eens. Een onderhandelaarsakkoord vóór 1 januari is volgens partijen nog altijd haalbaar.

De komende weken zijn vervolgafspraken gepland voor verdere onderhandelingen. Uiteraard wordt het uiteindelijke onderhandelingsresultaat aan de verschillende achterbannen voorgelegd.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht