Nog veel onduidelijk over voorwaarden coronabanen

17 nov 2020 - FNV

Nog veel onduidelijk over voorwaarden coronabanen

undefined

De FNV vindt dat er duidelijkere afspraken moeten komen over coronabanen. De vakbond vindt het goed dat hier extra geld – zo’n 200 miljoen euro - voor wordt uitgetrokken, maar wil wel dat de voorwaarden goed zijn. Daarom wil FNV binnenkort in gesprek met het kabinet om hun wensen over de invulling van de crisisbanen te bespreken. Dat zegt de vakbond in reactie op de kabinetsbrief over coronabanen die gisteren werd gepubliceerd.

Zakaria Boufangacha van het FNV-bestuur: ‘We staan in principe positief tegenover het idee om werkloze mensen in te zetten om tekorten aan werknemers in cruciale sectoren als zorg, onderwijs, kinderopvang en handhaving op te vangen. Maar het moet wel goed worden geregeld en het is geen oplossing voor structurele arbeidsmarktknelpunten. Het moeten échte banen zijn waar mensen vallen onder de geldende afspraken in de cao, zoals loon en opleidingseisen. Bovendien moeten medewerkers niet gedwongen worden om zo’n baan te aanvaarden, want een baan moet wel passend zijn.’

Terugkeerzekerheid

De coronabaan zou goed kunnen helpen om tijdelijk ander werk te doen als er even geen werk is in het eigen bedrijf. Daarmee kunnen vele ontslagen van vakmensen voorkomen worden en kunnen ze snel weer worden ingezet als het werk in de eigen sector aantrekt. FNV wil daarom dat een werknemer de zekerheid krijgt om naar zijn oude werkgever terug te kunnen keren als dat weer mogelijk is en hij of zij dit ook wil. In sectoren als de horeca en transport zullen vakkrachten weer hard nodig zijn als de sector weer open kan. Hierover moeten volgens de FNV ook concrete afspraken worden gemaakt, mét de sectoren en vakbonden. 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht