Heroriëntatie ondernemers als onderdeel van Tozo-regeling

24 nov 2020 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 19--11-2020)

Heroriëntatie ondernemers als onderdeel van Tozo-regeling

Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling.

Extra middelen

Gemeenten krijgen daarvoor extra middelen waarmee ze samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of, en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden

Gemeenten hebben de nodige beleidsvrijheid in hoe ze de heroriëntatie invullen en kunnen dit onder andere ook in samenhang met de regionale crisisdienstverlening van werk naar werk oppakken. Deze crisisdienstverlening wordt de komende maanden in alle arbeidsmarktregio’s opgestart.

Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op deze taak zijn de inhoudelijke en financiële kaders en informatie over wat gemeenten kunnen doen ter voorbereiding op een rij gezet. Half december a.s. wordt per arbeidsmarktregio een overzicht aangeboden met (potentieel) in te zetten regionale en landelijke instrumenten voor heroriëntatie.

Meer informatie

Lees hier de handreiking Hulp bij heroriëntatie – wat er wordt verwacht van de (centrum)gemeenten

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht