FNV Toekomstvast goedgekeurd door Ledenparlement

12 nov 2020 - FNV

FNV Toekomstvast goedgekeurd door Ledenparlement

Op vrijdag 6 november jl. heeft het Ledenparlement de notitie FNV Toekomstvast besproken en goedgekeurd met ruim 90% van de stemmen.

Speerpunten
Daarmee is een belangrijke stap gezet om heel gericht aan de slag te gaan met het versterken en verbeteren van onze dienstverlening, processen, middelen, besturing en imago. Binnen iedere programmalijn zijn speerpunten benoemd waar de komende maanden uitvoering aan wordt gegeven. Die speerpunten variëren van de ontwikkeling van een kaderportaal tot doorlopend ledenonderzoek en van het automatiseren van het stakingsproces tot het verbeteren van de informatievoorziening, onder andere door inzet van digitale middelen.

De uitvoering van de plannen legt het DB bij de Algemeen Directeur. Het bestuur van de FNV houdt hierbij toezicht op de uitvoering en de te behalen resultaten, met de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen en aanwijzingen te geven. Het Ledenparlement wordt periodiek geïnformeerd en geeft signalen door aan het bestuur.

Uitwerking doen we samen
Hoe er exact invulling wordt gegeven aan elk van deze speerpunten is in de notitie
FNV Toekomstvast nog niet uitgewerkt. Het mooie is, dat we dat samen gaan doen. Kaderleden en medewerkers worden betrokken bij de verdere concretisering van de plannen en kunnen zo gezamenlijk bouwen aan een sterke en effectieve FNV. Daar waar nieuwe speerpunten worden opgepakt, worden kaderleden en/of medewerkers die nauw betrokken zijn bij het betreffende onderwerp, gericht benaderd met de vraag om hier aan bij te dragen.

Inhoud van FNV Toekomstvast
Vele kaderleden en medewerkers FNV zijn de afgelopen weken en maanden intensief betrokken bij de ontwikkeling van de toekomstplannen die zijn opgenomen in de notitie FNV Toekomstvast. Heb je niet helemaal scherp waar FNV Toekomstvast over gaat en wat er binnen de verschillende programmalijnen wordt opgepakt?
Geen zorg. Bekijk dan hier de video die in oktober jl. is gemaakt om de kaderleden bij te praten over FNV Toekomstvast.

Nu de goedkeuring is gegeven gaan we aan de slag met het uitvoeringsplan.
We informeren je over de planning zodra deze is vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht