FNV eens met SCP: ‘Veel kwetsbare mensen staan in de kou’

17 nov 2020 - FNV

FNV eens met SCP: ‘Veel kwetsbare mensen staan in de kou’

Het SCP*-rapport, waarin staat dat de hoge verwachtingen van de decentralisatie van de zorgtaken naar de gemeenten niet zijn waargemaakt, bevestigt wat de FNV al jaren zegt. De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten in 2015 is vooral financieel ingegeven.

undefined

Die eenzijdige blik op financiën en bezuinigingen heeft geleid tot zo’n 70.000 ontslagen in 2015 en arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor zorg- en hulpverleners verslechterden. Het leidde ook tot versnippering in beleid en voorzieningen en onduidelijkheid voor kwetsbare hulpbehoevende mensen.

Slagveld

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘De kansen van mensen met een beperking om actief te zijn op de arbeidsmarkt zijn afgenomen, de banenafspraak levert te weinig op en er kan niet meer worden ingestroomd in de sociale werkvoorziening. Ook de mogelijkheid voor jongeren met een aangeboren handicap of ziekte om een leefbaar inkomen te hebben is er nauwelijks, omdat je geen beroep meer kan doen op de Wajong. De jeugdzorg kampt met permanente tekorten en wachtlijsten. Voor ouderen is het gat tussen thuis wonen en een verpleeghuis te groot. Zie hier het slagveld na vijf jaar decentralisatie. Het Rijk moet ingrijpen, de gemeentelijke beleidsvrijheid – die resulteert in gebrek aan verantwoordelijkheid en regie - aan banden leggen én met geld komen voor het oplossen van de problemen.’

Plan jeugdzorg, en sociale ontwikkelbedrijven

De FNV heeft het afgelopen jaar twee plannen gelanceerd om de problemen in de jeugdzorg te keren, én om mensen met een arbeidsbeperking weer toe te laten in sociale werkbedrijven, nu sociale ontwikkelbedrijven genoemd.

Jeugdzorg

Al ruim 3 jaar voert de FNV actie voor een simpeler en beter jeugdzorgstelsel. De wachtlijsten voor kinderen blijven onverminderd lang, er is bij lange na niet genoeg geld bij gemeenten voor jeugdzorg. Het ziekteverzuim en de uitstroom van jeugdzorgmedewerkers is hoog en er kiezen steeds minder professionals voor de jeugdzorg. Een giftige cocktail voor kinderen die hulp nodig hebben in Nederland. Er moet snel iets veranderen, geen kruimelwerk, maar ingrijpende maatregelen. Die blijven, ondanks jarenlange noodklokken van de FNV en andere organisaties, uit. Ondanks allerlei beloftes van minister Hugo de Jonge zijn er helaas nog geen verbeteringen te zien.

Kind centraal 

Daarom presenteerde de FNV begin dit jaar het plan ‘Drastisch Versimpelen in de Jeugdzorg’. Het is onze visie – en die van onze leden - hoe de jeugdzorg zou moet worden georganiseerd. Met een jeugdzorgstelsel waar tijd- en geld rovende schakels uit zijn gehaald en waar de jeugdzorgprofessionals weer in staat worden gesteld hun belangrijke werk te doen. En waar het kind centraal staat, en niet de bureaucratie, administratie, organisatiebelangen, bestuurslagen of politieke kleuren.

Sociale Ontwikkelbedrijven

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak intensieve werkbegeleiding nodig, maar daar hebben ze geen recht meer op sinds de invoering van de Participatiewet. Jong: ‘Juist mensen die voorheen voor de sociale werkvoorziening in aanmerking kwamen hebben een kleinere kans op werk en zitten heel vaak thuis. Regel voor hen dus een recht op werk, met een springplank naar regulier werk en een vangnet voor als het even tegenzit. Doe dat door te investeren in sociale ontwikkelbedrijven, met voldoende geld om de mensen goed te begeleiden naar werk bij werkgevers. Dat is de investering dubbel en dwars waard.’

*Sociaal en Cultureel Planbureau

Zie ook deze berichten: www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/10/de-jeugdzorg-is-inmiddels-de-stille-schande-van-onze-maatschappij-geworden

En www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/09/fnv-lanceert-plan-om-meer-mensen-met-arbeidsbeperking-aan-het-werk-te-helpen

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht