VAKBONDSHUIZEN ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR NOODZAKELIJKE DIENSTVERLENING

15 okt 2020 - FNV

VAKBONDSHUIZEN ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR NOODZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Dinsdagavond 13 oktober jl. kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan om de opmars van het coronavirus tegen te gaan. Daarbij werd dringend geadviseerd om zo veel mogelijk vanuit huis te werken en zo min mogelijk te reizen. Als FNV volgen we deze lijn en daarom scherpen wij onze eigen maatregelen ook aan. We vragen iedereen met klem om alléén naar de vakbondshuizen te komen voor dienstverlening aan leden als dit strikt noodzakelijk is, of voor vragen die onmogelijk digitaal of telefonisch kunnen worden afgehandeld. Alle medewerkers en kaderleden van de FNV werken zoveel mogelijk vanuit huis. Dit geldt in ieder geval voor de komende vier weken.

Waarom deze maatregelen?
De overheid doet er met de nieuwe maatregelen alles aan om contactmomenten en reisbewegingen zo veel mogelijk terug te dringen. We zijn gesprekspartner van de overheid om het woon-werk verkeer naar kantoren te beperken. We willen als FNV hierin zelf het goede voorbeeld geven en daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid om de toegang tot de vakbondshuizen zo veel mogelijk te beperken.

We vertrouwen op jullie medewerking en goede inschattingen bij de afweging of je fysiek een afspraak maakt met een lid. We gaan hier wel strikter op toezien en hopen dat we niet hoeven in te grijpen.

Vakbondswerk zo veel mogelijk digitaal en telefonisch
We hebben in deze coronatijd laten zien hoe gedreven en creatief we de belangen van onze leden kunnen blijven behartigen. Er is grote waardering voor de manier waarop we leden telefonisch en online bijstaan. We hebben laten zien dat dit kan! Voer jouw vakbondswerk ook de komende periode vooral uit op afstand, tenzij het echt niet anders kan. Dit geldt onder andere voor reeds geplande fysieke bijeenkomsten met groepen kaderleden, de belastingservice, Loopbaanadvies, juridische dienstverlening, trainingen, etc. Ook bestuurders en (kader)leden worden dringend verzocht om zo veel mogelijk digitaal en telefonisch contact te hebben.

Je begeleidend bestuurder van Ledenservice Kader of Loopbaanadvies, coördinator, regiomedewerker of een medewerker van de Belastingservice stemt verder met je af hoe we de dienstverlening gaan organiseren op de lokale vakbondshuizen. Dat doen we de komende vier weken onder strikte voorwaarden. Ook gaan we in overleg met kaderleden hoe we de al ingeplande fysieke afspraken nu gaan afhandelen.

Vakbondshuizen en bedrijfsrestaurants niet meer toegankelijk voor
werken en vergaderen

Het Centraal Vakbondshuis, de Regionale en de Lokale Vakbondshuizen zijn niet meer toegankelijk om te werken en te vergaderen. Omdat de vakbondshuizen dus alleen nog te bezoeken zijn voor strikt noodzakelijke afspraken, sluiten de bedrijfsrestaurants na vrijdag 16 oktober a.s. Ook Koffie Express op het Centraal Vakbondshuis sluit na 16 oktober. De vergadering van het Ledenparlement zal op 16 oktober helemaal digitaal worden georganiseerd en de visiedag van 22 oktober a.s. op de externe locatie is geannuleerd. Later zullen we dat dubbel en dwars inhalen.

Stem af met je begeleidend bestuurder wanneer je naar een vakbondshuis wil gaan.
Wil je naar een vakbondshuis, dan kan dit na overleg met je begeleidend bestuurder. Houd altijd 1,5 meter afstand en volg de richtlijnen. Heb je vragen of opmerkingen over deze maatregelen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je coördinator, begeleidend bestuurder of regio-/steunpuntmedewerker. Bij binnenkomst word je vriendelijk verzocht om je naam en reden van bezoek door te geven bij de receptie van het Centraal of Regionaal Vakbondshuis (regiokantoor). Ook op het bezoek van de Lokale Vakbondshuizen wordt de komende tijd strikter toegezien. Het Dagelijks Bestuur beslist over de landelijke activiteiten van de vereniging.

Wat heb jij nodig?
We horen de signalen dat de teams van de dienstverlening op de lokale vakbondshuizen het collegiaal contact missen zoals een gezellig koffiemomentje met elkaar of het uitwisselen van de behandelde vragen. Helaas moeten we het echt nog een tijd volhouden. Houd oog voor elkaar en blijf elkaar steunen. Vraag hoe het gaat met elkaar en spreek je uit. Geef het op tijd aan als je iets nodig hebt van je je coördinator, begeleidend bestuurder of regio-/steunpuntmedewerker. Gewoon om een keer je hart te luchten, of om wat uitgebreider door te praten. We rekenen erop dat we ons samen houden aan deze aangescherpte maatregelen.

Als FNV’ers zijn we er voor onze leden; we zetten ons in voor hun arbeidsomstandigheden, maar zeker ook voor hun gezondheid en veiligheid. We hopen dat jullie allen gezond blijven. Met elkaar gaan we deze rare tijd doorkomen en zijn we er nu en straks voor onze leden die hun vakbond hard nodig hebben.

Gert-Jan van der Vossen
Algemeen Directeur a.i.

Ingrid Rep
Algemeen secretaris

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht