Prinsjesdag: Mensen aan het werk houden

22 sep 2020 - FNV

Prinsjesdag: Mensen aan het werk houden

FNV reactie Prinsjesdag

undefined

‘Voor de komende periode is het van heel groot belang dat mensen hun werk kunnen houden. Als dat werk verdwijnt willen we dat ze een werkgarantie krijgen en worden bijgeschoold naar nieuw werk.’ Dat zegt FNV-voorzitter Han Busker in een reactie op de Troonrede.

Busker: ‘Het kabinet moet er bij de uitwerking van het steunpakket voor zorgen dat de investeringen ten goede komen aan de mensen die het werk doen, zij zijn de ruggengraat van onze economie. De economische gevolgen van de coronacrisis stellen ons land voor ongekende uitdagingen. De rekening hiervoor kan niet bij de werkenden, de jongeren of de gepensioneerden gelegd worden. Het is goed dat het kabinet wil investeren om uit de crisis te komen, maar het behoud van werk dient hierbij centraal te staan.’

Onzeker werk terugdringen

De FNV ondersteunt de maatregelen van het kabinet in de verschillende steunpakketten, maar ziet een uitgelezen kans om de investeringen te koppelen aan arbeidsmarktbeleid en verduurzaming om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Busker: ‘In de investeringsprogramma’s moeten de voorwaarden worden opgenomen die ertoe leiden dat het vaste contract de norm is, onzekere contracten worden beperkt en dat de cao wordt nageleefd.’

Perspectief bieden

Busker: ‘Het komend jaar moeten we voorkomen dat mensen werkloos raken. Mensen die dat wel treft moeten zo snel en zo veel mogelijk aan nieuw werk geholpen worden. Bij de steunpakketten lukte het behouden van werk en inkomen voor mensen met een vast contract aanzienlijk beter dan voor uitzendkrachten, mensen met oproepcontacten en zelfstandigen. De crisis onderstreept het probleem van de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt en laat de gaten in het stelsel van sociale zekerheid zien. Jongeren zullen flink baat hebben bij meer vaste banen, investeringen in onderwijs en plaatsmaakregelingen. FNV Young & United heeft daarnaast bij het kabinet aangedrongen op meer geld voor behoud van stageplaatsen, leer-werkplekken en het kunnen afronden van de studie in coronatijden. 

Aanpassen kabinetsvoorstellen

Deze crisis heeft weer eens laten zien dat het een misverstand is om te denken dat als het goed gaat met bedrijven, het ook wel goed zal komen met de mensen in het land. We vragen de Tweede Kamer dan ook om de kabinetsvoorstellen zo aan te passen dat het mensen perspectief geeft, nu en in de toekomst.’

De brief aan kabinet en Tweede Kamer staat hier

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht