Nieuw netwerk 'Iedereen doet mee!'

08 sep 2020 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 31-08-2020)

Nieuw netwerk 'Iedereen doet mee!'

Al 4 jaar lang zijn gemeenten samen met ervaringsdeskundige inwoners bezig met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Inmiddels is het aantal gemeenten dat actief werkt aan inclusie zo groot dat het tijd is voor een nieuwe fase in het delen van kennis en inspiratie tussen gemeenten.

Van 25 naar 58 gemeenten

Het VNG-project 'Iedereen doet mee!' heeft als doel gemeenten te informeren, inspireren en handreikingen te bieden bij het werken aan de doelen van het VN-verdrag Handicap. Een koplopergroep van 25 gemeenten wilde het verschil maken met hun inwoners met een beperking. Zij stelden daarom het manifest ‘Iedereen doet mee!’ op, dat tot nu toe ondertekend is door 58 gemeenten

Netwerk

Vanaf september 2020 werkt het netwerk 'Iedereen doet mee!' door aan de ambities uit het manifest*. Het netwerk stelt gemeenten in staat om kennis en inspiratie uit te wisselen. Dit gebeurt via een online forum, (digitale) bijeenkomsten en individuele koppeling van gemeenten door het projectteam bij de VNG. Gemeenten hoeven zich niet aan te melden voor het netwerk. Het is informeel en open; gemeenten en hun inwoners die samenwerken aan inclusie kunnen zich aanmelden voor activiteiten van het netwerk. Met de komst van het netwerk vervalt het manifest. 

Nog steeds successen vieren

De ondertekening van het manifest 'Iedereen doet mee!' was vaak een feestelijk moment waarop wethouders, ambtenaren en inwoners samen kwamen. Enkele gemeenten vieren in het najaar van 2020 dit feest – vaak door corona verlaat. Het blijft natuurlijk belangrijk om successen op weg naar een inclusieve samenleving te vieren. Tegenwoordig is de presentatie van de Lokale Inclusie Agenda een mooi moment waarop veel gemeenten (digitaal) bij elkaar komen met ervaringsdeskundige inwoners om deze stap naar meer inclusie te vieren. Ook voor inspiratie om op een veilige manier inclusie te vieren in coronatijd kunnen gemeenten natuurlijk terecht bij het netwerk 'Iedereen doet mee!'.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht