Een or stelt ons de volgende vraag:

31 aug 2020 - FNV

Een or stelt ons de volgende vraag:

'Onze werkgever geeft iedere werknemer een vergoeding van €250 voor het faciliteren van thuiswerken. Maar dit geldt niet voor uitzendkrachten. Als or vinden wij dit niet terecht. Hoe kunnen we dit aankaarten?'

undefined

Dit is inderdaad niet terecht! In de uitzend-cao (artikel 16) staat dat een uitzendkracht dezelfde onkostenvergoeding moet krijgen als een vaste medewerker. Dit is onderdeel van de inlenersbeloning. Er is een uitzondering: alleen als het uitzendbureau de onkosten niet belastingvrij kan verstrekken, hoeft hij dat niet te doen.

Noodzakelijk om werk te kunnen doen

In de cao staan voorbeelden van onkostenvergoedingen, zoals reiskosten en pensioenkosten. Maar ook andere kosten die noodzakelijk zijn om een functie uit te kunnen oefenen worden genoemd. Nu de inlener (jullie werkgever) besloten heeft om de vaste medewerkers een onkostenvergoeding te geven vanwege thuiswerken, kun je stellen dat dit ook aan de uitzendkrachten uitbetaald moet worden als zij thuis moeten werken en daarvoor kosten maken.

Spoor je werkgever aan

Het is formeel aan het uitzendbureau om de thuiswerkvergoeding te geven. Als or kunnen jullie je werkgever aansporen om bij het uitzendbureau te melden dat aan de vaste medewerkers een thuiswerkvergoeding wordt gegeven en dat het uitzendbureau op basis van inlenersbeloning deze onkostenvergoeding ook aan de uitzendkrachten moet betalen. Als dat geen effect heeft, kunnen jullie bij de werkgever ook aandringen om direct deze vergoeding aan uitzendkrachten te betalen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht