Nieuwe versies handreikingen Tozo en M&O Tozo

21 jul 2020 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 17-07-2020)

Nieuwe versies handreikingen Tozo en M&O Tozo

Er zijn nieuwe versies verschenen van de handreikingen Tozo en Misbruik & Oneigenlijk gebruik Tozo. Daarnaast is informatie beschikbaar over de continuïteitsbijdrage voor zorgverleners en is er nu een voorlichtingsfolder voor ondernemers.

Op 10 juli is een nieuwe versie van de Handreiking Tozo gepubliceerd. De handreiking is uitgebreid met de volgende onderwerpen:

  • Extra informatie over de continuïteitsbijdrage zorgverleners (ook als apart document in de Toolkit Tozo opgenomen).
  • Een toelichting bij het werkproces over het verzoek tot wijziging van de aanvraagdatum Tozo (naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie van de leden Van Weyenberg en Tielen).
  • Het Loonkostenvoordeel oudere werknemer (LKV). (Ook Tozo-gerechtigden behoren tot de doelgroep van deze regeling).

Ook is in opdracht van SZW, in samenwerking met en op initiatief van ZZP-Nederland, ONL, FNV-zelfstandigen, PZO, en de Kamer van Koophandel, een digitale folder voor zelfstandige ondernemers gemaakt over de Tozo. Deze vindt u hier en kunt u gebruiken als voorlichtingsmateriaal voor ondernemers. 

Tot slot is de Handreiking M&O Tozo geactualiseerd. In deze handreiking worden de risico’s met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik van Tozo uiteengezet en worden mogelijke beheersmaatregelen aangedragen. Daarnaast worden handvatten aan gemeenten geboden om (spontane) naleving van Tozo te bevorderen op basis van gedragswetenschappelijke inzichten. De handreiking staat in de Kennisbank van VNG Naleving, waar u via deze pagina terecht komt. 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht