Eindelijk onderhandelen over cao Participatiewet

07 jul 2020 - FNV

Eindelijk onderhandelen over cao Participatiewet

'Verwachten snel uitnodiging Vereniging van Nederlandse Gemeenten'

undefined

De FNV is blij dat nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een cao wil voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. FNV-bestuurder Peter Wiechmann (Sociale Werkvoorziening): ‘Eindelijk! Wij gaan ervan uit dat ze ons nu dan ook heel snel uitnodigen voor onderhandelingen. Wij zijn daar namelijk al heel lang klaar voor.’

Wij maken ons er al jaren sterk voor

De VGN liet enkele dagen geleden weten dat het een cao wil voor ‘mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt’. De FNV maakt zich al jaren sterk voor zo’n cao Participatiewet: een landelijke cao voor werknemers met een beperking, die werken in het zogeheten beschutte werk of via detachering in een garantiebaan. Deze cao moet in de plaats komen van de huidige lappendeken van allerlei verschillende, vaak lokale regelingen.

Geen opbouw van pensioen

Wiechmann: ‘Die regelingen hebben maar één overeenkomst: het gaat meestal om volstrekt minimale arbeidsvoorwaarden. Zo bouwen een heleboel mensen met een arbeidsbeperking geen pensioen op en krijgen ze ook geen vergoeding voor woon-werkverkeer.’

Budget voor goede afspraken

De FNV wil voor deze werknemers goede, eenduidige afspraken maken over arbeidsvoorwaarden als loon, pensioen, verlof, reiskosten en ontwikkeling. Wiechmann: ‘De VNG stelt terecht dat het Rijk hiervoor budget ter beschikking moet stellen.’

Volstrekt onvoldoende geld

De vakbond heeft extern deskundige Robert Capel laten uitrekenen wat het kost om werkzoekenden met een arbeidsbeperking een recht op ondersteuning naar werk te geven, via sociale ontwikkelbedrijven. Wiechmann: ‘Daaruit bleek overduidelijk dat het budget dat gemeenten hiervoor krijgen volstrekt onvoldoende is. Als je deze werknemers dan ook een fatsoenlijke cao wilt bieden, zal daar voldoende financiële ruimte voor moeten komen.’

Gemeenten willen WAB ontwijken

‘We verheugen ons om aan tafel te gaan’, zegt de FNV-bestuurder. ‘Wel jammer is de reden die de VNG nu vooral noemt.’ De VNG zegt: ‘Alleen door de arbeidsvoorwaarden in een cao af te spreken kan worden afgeweken van de payrollvergoeding die in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is opgenomen.’

Hoogste tijd dus

Veel werknemers onder de Participatiewet werken in een payrollconstructie. Sinds 1 januari 2020 zijn in zo’n constructie de arbeidsvoorwaarden van de inlenende werkgever van toepassing. Wiechmann: ‘Helaas lappen veel wethouders en SW-bedrijven de WAB aan hun laars en betalen deze werknemers veel minder dan de wet voorschrijft. Hoogste tijd dus om een goede cao af te spreken.'

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht