VAKBONDSHUIZEN GAAN OPEN PER 1 JULI

30 jun 2020 - FNV

VAKBONDSHUIZEN GAAN OPEN PER 1 JULI

Nieuwsbrief 30 juni 2020

Allereerst hartelijk dank voor jullie geduld afgelopen tijd, jullie inzet om via telefoon en digitaal te werken en alvast dank voor jullie inzet de komende tijd om veilig en vaardig actief te zijn ten bate van onze leden.

Woensdag 1 juli gaan het Centraal, de Regionale en de Lokale Vakbondshuizen weer gedeeltelijk open. Maar we moeten ons daarbij realiseren dat we nog niet de activiteiten kunnen verrichten zoals we gewend waren. Thuisblijven is nog steeds de norm.
Kom alleen naar de vakbondshuizen als dat echt nodig is en alleen na reservering en op afspraak. Spontaan binnenlopen is helaas nog niet mogelijk. We vragen hiervoor je begrip en medewerking.

Spreekuren blijven telefonisch. Belastingservice gaat deels weer face-to-face invullen
De spreekuren Werk & Inkomen, Loopbaanadvies en Re-integratieconsulenten worden tot 1 september telefonisch gehouden. In de spreekuurlocaties (niet de vakbondshuizen) worden nog geen activiteiten van FNV gehouden tot 1 september. Alle kadergroepen kunnen gebruik blijven maken van digitale middelen om te overleggen.

De FNV investeert in een digitale tool, Big Blue Button die deze overleggen makkelijker zal maken. Binnenkort komt dit beschikbaar via mijnfnv.nl. Zodra we hier meer informatie hebben, krijg je daar bericht van. Het invullen van belastingaangiftes gebeurt deels telefonisch en face-to-face. Dit is noodzakelijk vanwege de termijnen die verstrijken. Vandaar dat op een aantal locaties al invulsessies hebben plaatsgevonden en straks weer plaatsvinden in juli en augustus.

Reserveer je bezoek aan een vakbondshuis
De beoordeling of een ontmoeting of bijeenkomst nodig is, maak je met jouw bestuurder. In overleg kan de bestuurder of het secretariaat een reservering voor je maken.
Daarbij wordt een van de aanwezigen aangemerkt als corona-toezichthouder die zorgt voor naleving van het corona-protocol. Hij of zij noteert de gegevens van de aanwezigen, zodat we bij een onverhoopte corona-uitbraak snel kunnen handelen. Dit coronaprotocol en de coronawegwijzer vind je hierbij.

Spreekuurlocaties blijven nog even dicht
De spreekuurlocaties blijven gesloten tot 1 september. Deze locaties vallen formeel meestal niet onder het beheer van de FNV, waardoor we geen veilige plek kunnen garanderen en we wel aansprakelijk zijn wanneer er iets fout gaat bij onze activiteiten.
We weten immers niet of de eigenaren van de panden waar de spreekuurlocaties zijn gevestigd dezelfde hoge normen qua veiligheid en coronapreventie hanteren als de FNV.
Er wordt op dit moment nog geïnventariseerd wat er nodig is om de spreekuurlocaties te openen. We vertrouwen op je begrip en geduld.

Beschikbare ruimte beperkt
Omdat we 1,5 meter afstand houden is de beschikbare ruimte voor bijeenkomsten beperkt. Dit geldt voor de vergaderzalen, de spreekkamers, de vakbondscafé’s en voor de werkplekken. In smalle gangen kan er steeds maar één iemand tegelijk lopen. Er kunnen op de Lokale Vakbondshuizen maximaal twee activiteiten tegelijkertijd gehouden worden. Als bij de reservering blijkt dat er al twee activiteiten ingepland staan, vragen we je een
ander tijdstip of andere datum te kiezen.

Houd het veilig en werkbaar
In deze coronatijd doen we een extra beroep op jouw eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. Wij zorgen dat de Vakbondshuizen dagelijks worden schoongemaakt.
Jij kunt een bijdrage leveren door thuis te blijven als je gezondheidsklachten hebt, door 1,5 meter afstand te houden, regelmatig je handen te wassen, en je gebruikte spullen op te ruimen, de tafel of bureau te reinigen etc. We moeten het samen doen om de vakbondshuizen werkbaar en leefbaar te houden. Mocht er bij herhaling onveilige situaties
ontstaan dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en kan het blokkeren van toegangspassen of zelfs sluiting van een vakbondshuis volgen.

Door samen te zorgen voor een goede gang van zaken en dit ook helder uit te leggen aan onze leden, zorgen we dat de vakbondshuizen open kunnen blijven en ons vakbondswerk door kan gaan!

Alvast bedankt voor je medewerking en we wensen je veel succes bij al je kaderactiviteiten.

Ingrid Rep
Algemeen Secretaris FNV

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht