RI&E en Thuiswerken

23 jun 2020 - FNV

RI&E en Thuiswerken

Als de arbeidsomstandigheden veranderen, moet de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ook aangepast worden. Door corona veranderen de arbeidsomstandigheden. De (besmettings)risico’s van corona moeten worden geïnventariseerd en geëvalueerd en er moet een plan van aanpak worden gemaakt. Voor het werken op kantoor, maar ook voor de thuiswerkplek.

undefined

Zorgplicht werkgever

De werkgever heeft de plicht te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet zegt dat hij een bronaanpak moet hanteren om de risico’s te verminderen. Voor het besmettingsrisico bij Covid-19 is thuiswerken een vorm van bronaanpak. Je bent immers niet op kantoor en kunt dus niemand besmetten en niemand kan jou besmetten.  

Ergonomische thuiswerkplek

Zit jij meer dan 2 uur per etmaal op je thuiswerkplek? Dan moet deze ook voldoen aan de ergonomische eisen vanuit de Arbowet. De kosten die hieraan verbonden zijn mogen niet aan de werknemer worden doorberekend. Wees daar als or alert op! De werkgever kan middelen onbelast vergoeden, verstrekken of natuurlijk ter beschikking stellen. Er gelden hiervoor verschillende fiscale maatregelen als aan het noodzakelijkheidscriterium wordt voldaan.

Tot de zorgplicht van de werkgever behoren ook voorlichting over de risico’s van beeldscherm-/thuiswerk, evenals eventuele aanpassing van de werktijden, de werkwijze, werkplekinrichting en de organisatie van de werktaken. Zie de checklist voor ‘Thuiswerken in Coronatijd’.

Thuiswerken voor langere tijd?

Aangezien we nog niet weer met zijn allen naar kantoor kunnen, heeft de Denktank Coronacrisis op verzoek van het kabinet vuistregels opgesteld:

  • Faciliteer in deeltijd thuiswerken.
  • Probeer arbeidstijden zoveel mogelijk te spreiden.
  • Stimuleer het gebruik van de tweewieler. 

Deze vuistregels moeten voorkomen dat na de schoolvakanties iedereen weer tegelijk het openbaar vervoer of de auto gaat gebruiken. Zorg dat de or vroegtijdig betrokken wordt en denk mee vanuit het perspectief van de medewerkers om de plannen ‘praktijk-proof’ te maken.

Kantoor(tuin)werkplekken en de 1,5 metermaatregel

Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld en moeten er extra hygiënemaatregelen worden genomen. De NEN-spec, waar de FNV aan heeft bijgedragen, is een nuttig hulpmiddel. 

Tot slot: door de vele klachten over de kantoortuin werd nut en noodzaak van deze kantoorinrichting al ter discussie gesteld. Wij werkten mee aan het onderzoek van De Monitor. Nu we vanwege de 1,5 metermaatregel opnieuw over de werkplekinrichting moeten nadenken, is het misschien nuttig de uitzending terug te kijken of het artkel te lezen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht