Laat u inspireren over digitale participatie

19 mei 2020 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 12-05-2020)

Laat u inspireren over digitale participatie

De afgelopen weken hebben veel gemeenten, provincies en waterschappen enorme stappen gezet om inwoners digitaal te betrekken. Democratie in Actie maakte een 'Inspiratiegids digitale participatie' met tips, best practices en een overzicht van digitale tools.

Drie participatieniveaus: transparantie, inspraak en meebeslissen, zijn de leidraad. Als u de gids doorbladert, krijgt u een beter beeld van digitale participatie in de praktijk, de middelen die u kunt inzetten, hoe u dat doet en waar u rekening mee moeten houden.

Praktische vragen

De zoektocht naar mogelijkheden om inwoners op digitale wijze bij het reilen en zeilen van de overheid te betrekken is in een stroomversnelling geraakt. Die zoektocht leidde tot veel praktische vragen, zoals: Hoe kun je een inspraakavond over de Regionale Energie Strategie organiseren via een videotool? Kunnen we samen met inwoners online een schets maken voor een ruimtelijke opgave? Of via een chatsessie met twee of drie inwoners en een expert afspreken, waar die twee nieuwe laadpalen in de wijk nu het best passen? Om gemeenten, provincies en waterschappen hierbij te ondersteunen, maakte Democratie in Actie deze Inspiratiegids.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht