Wat kan de ondernemingsraad doen rondom corona?

17 mrt 2020 - FNV

Wat kan de ondernemingsraad doen rondom corona?

undefined

De overheid heeft aangeraden zoveel mogelijk thuis te werken. Sommige bedrijven maken dit verplicht. Andere bedrijven vragen werktijdverkorting (wtv) aan. Volgens de Wet op ondernemingsraden (Wor) moet het bestuur de or om instemming vragen als de arbeidsomstandigheden wijzigen. In deze acute situatie is dat misschien ingewikkeld, maar zorg er als or wel voor dat de basisvoorwaarden op orde zijn.

Or en werktijdverkorting

Volgens de Wor heeft een or geen formeel recht om een instemmingsverzoek. Gelukkig zien we wel dat met or’s in gesprek gegaan wordt over werktijdverkorting (wtv). Soms omdat een onderneming dat gewoon logisch vindt, soms vanuit een verplichting of advies vanuit een cao. Als het bestuur een or om instemming vraagt voor wtv, stel dan in ieder geval deze voorwaarden voor voordat je instemt:

  • Er moet 100% loon doorbetaald worden gedurende de wtv periode.
  • Al het mogelijke moet gedaan worden om alle werknemers die gebruik maken van wtv na afloop van de wtv in dienst te houden zodat WW-rechten hersteld worden.
  • Pensioenrechten en -opbouw blijven onaangetast.
  • Naast de aanvraag voor wtv moet er ook een plan van aanpak komen om flexwerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden.
  • Er moeten afspraken komen over een zo veel mogelijk gelijkmatige verdeling van wtv.

Als er echt roosterwijzigingen plaatsvinden dan moet er wel instemming komen van de or. Dit op basis van artikel 27-1b van de wor

Or en thuiswerken

Ook in het geval van verplicht thuiswerken veranderen de arbeidsomstandigheden. Alleen bij wettelijke voorschriften vervalt het instemmingsrecht. Daarvan is nu (nog) geen sprake. Maar houd ook hier rekening met de basisvoorwaarden. Zoals een laptop voor alle medewerkers. 

Wat kan of moet de or doen?

De ondernemingsraad moet bij het instemmen met de voorgestelde maatregelen kijken of deze voor alle medewerkers haalbaar zijn en of ze aansluiten bij de adviezen van het RIVM. Ook kan de or advies geven over maatregelen die moeten worden genomen en de rechten van medewerkers.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht