Samen werken aan een snel, sterk en sociaal economisch herstel

31 mrt 2020 - FNV

Samen werken aan een snel, sterk en sociaal economisch herstel

Corona heeft een enorme impact op de economie en de werkgelegenheid. De wereld zal erdoor veranderen. De FNV vindt dat niet de markt, maar de overheid de richting van een krachtig economisch herstel moet bepalen.

undefined

Een herstel gericht op zaken die er echt toe doen; gezondheid, zekerheid en veiligheid. En naar een duurzame economie die gericht is op het welzijn van mensen, waarin mensen op de werkvloer collega’s zijn en geen concurrenten. Dat stelt vakbond FNV in een reactie op de scenario’s van de economische gevolgen van de coronacrisis van het Centraal Planbureau (CPB).

‘FNV zal alles eraan doen om te zorgen dat het meest positieve economische scenario van het CPB werkelijkheid wordt. Zo hebben wij met werkgevers en politiek hard gewerkt aan het noodpakket van maatregelen. Dit zorgt op korte termijn voor zoveel mogelijk zekerheid en bescherming van inkomen voor werknemers in Nederland en daarmee wordt de kans dat de crisis zich onnodig verdiept kleiner. Maar regeren is vooruitzien, dus moet het kabinet snel nu ook lessen trekken en kiezen voor een meer sociale economie op de langere termijn,’ aldus Tuur Elzinga, vicevoorzitter van vakbond FNV.  

Gerichter industriebeleid

De vakbond pleit voor een grotere invloed van de overheid op de inrichting van de economie met gerichte investeringen en industriebeleid. Een industriebeleid, waarin de overheid waakt over vitale processen en cruciale beroepen. En een economische inrichting, waarin het welzijn van burgers voorop staat. Waarin onderwerpen als duurzaamheid, zeker werk en veiligheid zwaarder wegen dan de winstmaximalisatie van bedrijven. En waarin fundamentele sectoren niet zomaar aan de markt worden overgelaten.

Elzinga: ‘Wij willen dat de markt niet meer de enige koersbepaler is voor de economie. Waar en hoe willen wij in de toekomst onze boterham verdienen? Welke beroepen zijn cruciaal in onze samenleving? Dat zijn vragen, waarop de overheid een visie moet hebben. Zorgverleners, onderwijzend personeel, vakkenvullers en transport- en distributiemedewerkers zijn de afgelopen jaren te weinig op waarde geschat. Terwijl juist zij nu onmisbaar blijken.’

Arbeidsmarkt op de schop

De gevolgen van de coronacrisis heeft een duidelijke tweedeling laten zien op de arbeidsmarkt. Het belang van zeker werk is volgens de FNV nog duidelijker geworden. Elzinga: ‘Hoewel in het noodpakket ook loonkosten van flexibel personeel omvat, moeten werkgevers er nog wel voor kiezen ook die mensen in dienst houden. Voor de lange termijn blijkt opnieuw dat we af moeten van die doorgeslagen flexibiliseringsdrang van werkgevers. Daar waar werk structureel is, zou iedereen recht moeten hebben op zeker werk en de bijbehorende bescherming die dat brengt.’

Eerlijker belastingstelsel

Opnieuw gaat er veel door werknemers opgebracht belastinggeld naar het redden van bedrijven. Volgens de FNV nu zeker noodzakelijk, maar de crisis maakt duidelijk dat het Nederlandse belastingstelsel op de schop moet. ‘Het kan niet zo zijn dat bedrijven wanneer het goed gaat vooral aan de aandeelhouders en niet aan de werknemers uitdelen. Maar dat straks nog steeds werknemers het gros van de belastingmiddelen opbrengen waarmee bedrijven keer op keer gered moeten worden als het fout gaat,’ besluit Elzinga.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

2 reacties

RUTTE-het -kan- schreef op 01-04-2020

geef elke burger 18 + een basisinkomen, begin maar met de wsw dat kost geld, en mensen in de wsw zijn het beu - werkverschaffing , dagbesteding kan anders,

Anita schreef op 02-04-2020

Basisinkomen niet vandaag. Had gister al gemoeten Nu Basisinkomen. het is wat nederlanders Recht op hebben....