Coronavirus ook in Nederland en hoe daarmee om te gaan

03 mrt 2020 - FNV

Coronavirus ook in Nederland en hoe daarmee om te gaan

Best kaderlid,

Het zal je niet ontgaan zijn dat het coronavirus inmiddels ook in Nederland is gearriveerd.

Alhoewel er nog geen reden is voor directe ongerustheid, wil ik je laten weten dat we de ontwikkeling van het virus en de consequenties voor de werkvloer goed in de gaten houden. We treffen passende maatregelen op de FNV-locaties en volgen daarbij de adviezen van het RIVM op. Zoals het RIVM ook adviseert, roepen we zowel medewerkers als kaderleden op om zelf verantwoordelijkheid te nemen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat kun je zelf doen?

  1. Wees je bewust van het feit dat besmettingsgevaar steeds reëler wordt. Draag zorg voor goede persoonlijke hygiëne zoals bijvoorbeeld het regelmatig wassen van de handen met zeep (bekijk hier de instructie).
  2. Indien je in de afgelopen weken op vakantie bent geweest in één van de risicogebieden*, wees dan extra alert op je eigen gezondheid. Indien je meent dat je symptomen van griep hebt, raadplaag dan telefonisch je huisarts of lokale GGD.
  3. Ook in alle andere gevallen geldt; indien je meent symptomen te herkennen, raadpleeg direct een arts.
  4. Indien er in de directe omgeving een besmetting is geconstateerd, of indien je zelf bent besmet, is het belangrijk dat je hiervan melding maakt bij je huisarts of lokale GGD en dat je niet naar de FNV-vakbondshuizen of kaderbijeenkomsten komt.
  5. Kijk op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden.

Risicogebieden

China (incl. Hongkong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran en de Noord-Italiaanse provincies (Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië). Bron: RIVM 2 maart 2020.

Op onze website vind je algemene informatie over je rechten en plichten rondom het coronavirus. Zodra er meer informatie beschikbaar is of wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren we je.

Hartelijke groet,

Ingrid Rep

Algemeen secretaris

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht