Corona: wat zijn je rechten en plichten?

03 mrt 2020 - FNV

Corona: wat zijn je rechten en plichten?

undefined

Wij krijgen als FNV vragen van leden, wat hun rechten en plichten zijn in relatie tot het Corona-virus. En wat werkgevers zouden moeten doen en laten.

Veilige werkplek

De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent onder meer dat de werkgever de risico’s die verbonden zijn met het werk in kaart moet brengen en moet beoordelen. Bij de beoordeling kunnen vragen worden gesteld zoals: hoe groot is de kans op dit risico, welke medewerkers lopen gevaar en wat zijn de mogelijke gevolgen? Vervolgens moet worden nagedacht over de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s uit te sluiten of zo klein mogelijk te maken. 

Arbodienst kan informeren

Dit geldt ook voor de risico’s die gepaard gaan met het coronavirus. De werkgever moet hiermee aan de slag wanneer werknemers het risico lopen om besmet te raken met het coronavirus tijdens hun werk. De werkgever kan zich hierbij laten adviseren door de arbodienst.

Werkgever: informatieplicht

De werkgever moet de werknemers ook informatie geven over wat het coronavirus betekent voor de werkzaamheden en of er sprake is van een verhoogd risico om het virus op te lopen tijdens het werk. De maatregelen die erop gericht zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken moeten ook worden besproken, zodat de werknemers weten wat ze moeten doen.

Thuis werken?

Het is onmogelijk om een algemeen antwoord te geven op vragen zoals: mogen werknemers thuis werken en moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken? Het antwoord op deze vragen hangt af van veel factoren en daarom moet per situatie worden bekeken wat de beste aanpak is.

Mondkapjes alleen voor medisch personeel

Mondkapjes worden alleen geadviseerd bij medisch personeel. Het probleem bij mondkapjes is dat het alleen helpt als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over je neus en mond. Je moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk, aldus het RIVM.

Ga in overleg met werkgever

Werknemers, die twijfelen of het wel veilig is om hun werk te doen, moeten hierover in overleg gaan met hun werkgever. De stand van zaken en informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

VOORBEELDEN

Werknemers bij NS

Gezien de aard van het werk (vervoeren van grote groepen reizigers in een kleine omgeving) lopen in dat geval de medereizigers en NS-medewerkers het risico ook besmet te raken, wanneer er een reiziger aanwezig is in de trein, die besmet is. Denk hierbij ook aan internationale treinen, die terugkomen uit de wintersportgebieden. Zie ook ons bericht hierover.

Beveiligers bij de douane, zoals op Schiphol

Zij moeten mensen fouilleren en staan in direct contact met reizigers, die mogelijk besmet zijn. De reizigers komen vanuit de hele wereld naar Schiphol.

Werknemers in de toeristische sector

Denk aan werkzaamheden in hotels, restaurants, maar ook congrescentra en musea zoals het Rijksmuseum. Hier komen veel mensen samen, die mogelijk ook uit besmette gebieden komen.

Internationale vrachtwagenchauffeurs

Zij rijden door heel Europa en komen daarmee mogelijk ook in gebieden waar al iemand besmet is met het coronavirus.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht