Corona en uitzendkrachten: veelgestelde vragen

17 mrt 2020 - FNV

Corona en uitzendkrachten: veelgestelde vragen

Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. Voor uitzendkrachten spelen specifieke zaken. Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor als je uitzendkracht bent.

Mijn opdrachtgever heeft werktijdverkorting aangevraagd. Wat betekent dat voor mij?

Als jouw opdrachtgever werktijdverkorting aanvraagt dan kan dat betekenen dat ook jouw werk bij de opdrachtgever wegvalt. Lees in dat geval verder bij ‘ik ben uitzendkracht. Wat als mijn werk wegvalt?’

Mijn uitzendwerkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd. Wat betekent dat voor mij?

Als je uitzendwerkgever 20% minder bedrijfsactiviteiten heeft dan normaal, kan hij werktijdverkorting (wtv) aanvragen. Deze wtv geldt alleen voor werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd zonder uitsluiting loondoorbetalingsverplichting hebben. Eigenlijk geldt de wtv dus alleen voor uitzendkrachten aan wie de uitzendwerkgever verplicht is het loon te betalen.

Ik ben uitzendkracht. Wat als mijn werk wegvalt?

Valt je werk bij de opdrachtgever weg? Dan is het afhankelijk van je uitzendovereenkomst met de uitzendwerkgever of je wel of niet recht op doorbetaling van loon hebt.

Als je in Fase A of 1-2 zit

Je hebt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding en je werk valt weg bij de opdrachtgever. In dat geval stopt ook meteen je uitzendovereenkomst en ben je werkloos. Als je aan de voorwaarden voldoet voor WW dan kan je bij het UWV een WW-uitkering aanvragen.

Als de uitzendovereenkomst meer dan 26 weken heeft geduurd, moet de uitzendwerkgever je minstens 10 dagen van te voren laten weten dat het werk ophoudt. Heb jij dit niet 10 dagen van tevoren gehoord? Dan geldt voor die duur doorbetalen van het loon dat je als uitzendkracht zou hebben gekregen als je had gewerkt.

Je hebt een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (detacheringsovereenkomst). Dan staat de datum waarop deze afloopt op je uitzendovereenkomst. Maar volgens de cao voor uitzendkrachten kan deze ook eerder worden opgezegd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn (tenzij de tussentijdse opzegmogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten). Uiteraard moet het UWV hier wel toestemming voor geven. Als je contract korter is dan de wettelijke opzegtermijn, dan mag niet tussentijds worden opgezegd. Dit wettelijke opzegtermijn is bij kortdurende contracten 1 maand. 

De uitzendwerkgever moet volgens de cao uitbetalen tot de uitzendovereenkomst afloopt (hierbij horen niet de toeslagen). Dit geldt ook als (een deel van) de overeengekomen uren wegvallen. Je kunt herplaatst worden in ander werk.

Let op! In de uitzendovereenkomst of een aparte schriftelijke verklaring kan ook nog een uitsluiting loonbetalingsverplichting staan. Dan heb je wel een contract maar geen recht op loon als er geen werk is. Dan heb je als uitzendkracht het recht de uitzendovereenkomst te beëindigen en kan je WW aanvragen.

Als je in Fase B of 3 zit

Je hebt een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (detacheringsovereenkomst). Dan staat de datum waarop deze afloopt op je uitzendovereenkomst. Maar volgens de cao voor uitzendkrachten kan deze ook eerder worden opgezegd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn (tenzij de tussentijdse opzegmogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten). Uiteraard moet het UWV hier wel toestemming voor geven. Als je contract korter is dan de wettelijke opzegtermijn, dan mag niet tussentijds worden opgezegd. Dit wettelijke opzegtermijn is bij kortdurende contracten 1 maand. Bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar is dat 2 maanden. 

De uitzendwerkgever moet volgens de cao uitbetalen tot de uitzendovereenkomst afloopt (hierbij horen niet de toeslagen). Dit geldt ook als (een deel van) de overeengekomen uren wegvallen. Je kunt herplaatst worden in ander werk.

Als je in Fase C of 4 zit

Je hebt een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. De uitzendwerkgever kan deze opzeggen tegen de eerst volgende werkdag met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Uiteraard moet het UWV hier wel toestemming voor geven. 
De uitzendwerkgever moet zolang de uitzendovereenkomst duurt het feitelijke loon (zonder toeslagen) doorbetalen. Dat is ook het geval als een deel van de overeengekomen uren wegvallen. Je kunt herplaatst worden in ander werk.

Wanneer ben ik oproepkracht (0-uren of min-max contract) en wat zijn mijn rechten als mijn werk wegvalt?

Je bent oproepkracht als je geen vaste uren hebt afgesproken met je werkgever en je alleen de gewerkte uren krijgt uitbetaald. Je inkomen wisselt dus per maand. Wat ook kan is dat je wél een afspraak voor vaste uren hebt, maar dat in je contract een ‘uitsluiting van de doorbetalingsplicht’ is opgenomen. Dat laatste betekent dat als er geen werk is, je ook geen loon krijgt. Die uitsluiting mag maximaal 6 maanden duren bij normale contracten en voor uitzendkrachten 78 werkweken.

De werkgever moet jou 4 dagen voordat je moet werken oproepen. Verandert de werkgever binnen 4 dagen voordat je moet werken het rooster, dan heb jij recht op doorbetaling van de oorspronkelijke uren in het rooster. 

Ook een min-max contract is een oproepcontract. Hiervoor geldt naast het bovenstaande ook nog dat je tenminste recht hebt op doorbetaling van het minimum aantal uren dat je met de werkgever hebt afgesproken te werken.

Heb je een vast aantal uren per periode (week, maand, kwartaal, jaar) afgesproken zonder uitsluiting van de doorbetalingsplicht van de werkgever? Dan heb je recht op doorbetaling van de overeengekomen uren.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht