Wab: premiedifferentiatie WW geldt niet voor gemeenten

18 feb 2020 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 11-02-2020)

Wab: premiedifferentiatie WW geldt niet voor gemeenten

Een van de maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is het bieden van sociale zekerheid doordat een werkgever een lage WW-premie betaalt voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Wat betekent dit voor gemeenten?

De sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW) is bij de inwerkingtreding van de Wab vervallen. Dit wordt in Wab de premiedifferentiatie WW genoemd.

Geen wijziging in dragerschap eigen risico WW

Wat betreft de financiering van de WW geldt dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wab het eigenrisicodragerschap voor de Werkloosheidswet (WW) niet heeft gewijzigd.

Dit betekent dat gemeenten als overheidswerkgevers ook na de Wnra en Wab geen verlaagde of verhoogde WW-premie (Awf premies) gaan betalen als ze meer of minder vaste arbeidscontracten aanbieden. Wel betalen gemeenten zoals altijd een Ufo-premie.

Nadere uitleg eigenrisicodrager

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn niet publiek verzekerd voor de WW, maar verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW).

Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt de gemeente als werkgever de kosten van de WW-uitkering, als de werknemers werkloos worden. UWV betaalt de uitkering aan de werknemer. Het UWV brengt deze kosten inclusief premies bij de gemeente in rekening.

De gemeente betaalt als overheidswerkgever geen WW-premie (Awf-premie). Op het moment dat een werknemer van een gemeente een WW-uitkering krijgt, ontvangt de gemeente hiervan maandelijks een factuur van het UWV. De gemeente moet de factuur aan het UWV voldoen. Deze werkwijze blijft ook gehandhaafd na invoering van de Wab en Wnra.

Geen nadelige financiële gevolgen voor gemeenten

Dit betekent dat de nieuwe maatregelen in de Wab betreffende het onderdeel premiedifferentiatie: lage WW-premie voor vaste contracten en hoge premie voor flexibele contracten, geen financieel effect heeft voor de gemeente als werkgever.

Meer informatie

Op de website van het UWV vindt u aanvullende informatie: www.uwv.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht