Ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon

11 feb 2020 - FNV

Ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon

Pesterijtjes op werk, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Niemand hoopt ermee te maken te krijgen. Mocht het toch gebeuren, dan moet je terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Veel organisaties hebben een vertrouwenspersoon. Voor de ondernemingsraad is het belangrijk om contact te houden met deze persoon.

undefined

Verplichting Arbowet

De Arbowet verplicht bedrijven werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Die bescherming is een van de doelen van het arbobeleid. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijke stap. Werknemers kunnen bij hem of haar terecht met klachten over ongewenst gedrag, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

Een vertrouwenspersoon aanstellen

De or heeft instemmingsrecht bij het aanstellen van de vertrouwenspersoon. Onderdeel van de aanstelling zijn: 

  • Werkwijze.
  • Profiel.
  • Functiebeschrijving.

De vertrouwenspersoon kan iemand zijn binnen de organisatie, maar soms geven organisaties de voorkeur aan een externe partij omdat deze onafhankelijk is.

Jaarlijks overleg met de vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat de or geregeld contact heeft met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon ziet namelijk signalen en trends die te maken hebben met ongewenst gedrag in de organisatie, zoals pesten op de werkvloer. Or en vertrouwenspersoon praten vanzelfsprekend niet over individuele gevallen. 

Jaarlijks brengen vertrouwenspersonen verslag uit van hun bevindingen. Het is van belang dat de ondernemingsraad dit verslag met de vertrouwenspersoon bespreekt. De adviezen daarin kan de or in de overlegvergadering aan de orde stellen en vragen om uitvoering daarvan. Zo kan de or bijdragen aan het versterken van de rol die de vertrouwenspersoon in de organisatie vervult.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht