Lokaal Netwerk FNV Arnhem zoekt actieve bestuursleden

13 feb 2020 - FNV

Lokaal Netwerk FNV Arnhem zoekt actieve bestuursleden

Het Lokaal Netwerk FNV Arnhem heeft in november jl. voor het eerst een bestuur gekozen.

Met een ambitieus programma voor 2020 willen we als FNV een betekenisvolle bijdrage leveren aan de inrichting en uitvoering van sociale wetgeving.

Naar ons idee moet het accent liggen op begeleiding en minder op bureaucratische en starre regelgeving. Daarnaast willen we de FNV beter op de kaart zetten bij jongeren en werkenden. We denken aan het organiseren van een loopbaanevenement, het organiseren van een theatervoorstelling over de rol en functie van de vakbond, het gedachtegoed van de FNV presenteren op scholen. Hoe we dat het beste kunnen doen, is onderwerp van nader overleg. Kortom: genoeg plannen.

Deze ambitie vraagt om meer actieve bestuursleden.

Wij zijn op zoek naar leden die zich enkele dagdelen per maand willen inzetten voor een meer menswaardige uitvoering van de sociale wetgeving. Daarnaast zoeken wij ook leden, die zich aangetrokken voelen om met ons uitvoering te geven aan onze creatieve activiteiten.

Het gaat om taken zoals: het verzorgen van het secretariaat, het volgen van de Gemeenten in ons netwerk voor wat betreft de vormgeving van het sociaal beleid en de inbreng van expertise op het terrein van onderwijs en creatieve vormgeving.

Hebt u interesse? Neem dan, voor 1 mei a.s., contact op met voorzitter Herman Wehkamp (zie hieronder).
Op basis van interesse en expertise verkennen we samen uw bijdrage.

herman.wehkamp@gmail.com.

Telefoon: 06 22 91 91 05.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht