Drie voorstellen voor verbetering Participatiewet

18 feb 2020 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 13-02-2020)

Drie voorstellen voor verbetering Participatiewet

De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen mee kan doen. Maar in de praktijk is het vooral een wet die voorziet in inkomen. Wij zeggen: Maak van de Participatiewet een échte participatiewet en zorg dat er geen mensen met een uitkering langs de kant staan.

VNG en Divosa stuurden de Tweede Kamer een position paper met 3 verbetervoorstellen. De Kamer heeft 20 februari a.s. een hoorzitting over de evaluatie Participatiewet.

Voorstellen om de Participatiewet te verbeteren

  1. Maak één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt en bestaanszekerheid.
  2. Zorg voor een anticyclisch investeringsmodel voor de Participatiewet en het arbeidsmarktbeleid.
  3. Kies voor een samenhangende aanpak op gebied onderwijs-scholing-arbeidsmarkt.

Meer informatie

* Position paper: Verbeter Participatiewet en geef gemeenten meer regie 

    (pdf, februari 2020)     

* Dossier Participatiewet vng.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht