FNV steunt in grote lijnen analyse WRR-rapport

21 jan 2020 - FNV

FNV steunt in grote lijnen analyse WRR-rapport

De FNV ziet het WRR-rapport als steun voor het verbeteren van de kwaliteit van werk in het belang van werknemers, economie en samenleving. Het rapport stelt terecht, dat de overheid hier een rol in heeft. De FNV vindt dat overheid én werkgevers de handschoen moeten oppakken en ervoor moeten zorgen, dat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan duurzame arbeidsrelaties.

undefined

Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV: ‘Werkgevers moeten bereid zijn om kwaliteit van werk belangrijker te vinden dan kortetermijnwinsten, waar alles het afgelopen decennium voor heeft moeten wijken. De overheid moet weer veel meer haar verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de kwaliteit van het werk in de publieke sectoren. En inzetten op een socialer aanbestedingsbeleid. Want dat is er mede de oorzaak van dat de kwaliteit van werk achteruit is gegaan.’

Meer bescherming en zeggenschap

De WRR (Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid) constateert dat voorkomen moet worden dat werkenden met verschillende contractvormen met elkaar concurreren. Onduidelijk blijft, hoe de WRR dat wil voorkomen. Ook wil de Raad, dat de positie van werkenden wordt versterkt binnen de arbeidsorganisatie. Zij constateert terecht dat meer autonomie voor meer werkgeluk zorgt. De FNV pleit voor wet- en regelgeving die de positie van werknemers beschermt en meer zeggenschap geeft aan mensen om over hun eigen werk te gaan.

Vertikken te investeren

Boufangacha: ‘Werkenden krijgen meer bescherming bij een duurzame arbeidsrelatie. Juist daarom zetten wij aan de cao-tafel dit jaar in op goed werk en eerlijk inkomen. We hebben helaas vaak te maken met werkgevers die het vertikken om daarin te investeren, zoals de supermarkten en de technische groothandel op dit moment.’

Basisbaan

De WRR heeft de basisbaan in grote lijnen geschetst. De FNV vindt dat werk, dus ook de basisbaan, moet lonen. Dat betekent dat ten minste het minimumloon moet worden betaald, dat FNV naar 14 euro per uur wil hebben.

Voldoende uren en leefbaar loon

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Werk en sociale zekerheid is voor mensen heel belangrijk, het is nog niet duidelijk hoe de WRR haar ideeën uitgewerkt wil zien. Wij vinden het belangrijk dat er geen nieuwe onderklasse van mensen met een basisbaan ontstaat. Positief is dat in mensen met een uitkering wordt geïnvesteerd. Als zij een basisbaan krijgen moeten dat banen zijn met voldoende uren, waar werknemers zelf over kunnen beslissen. Mét een leefbaar uurloon van ten minste 14 euro. Bovendien mag de basisbaan niet tot werkverdringing van anderen leiden.’

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht