Einde slapende dienstverbanden

10 dec 2019 - FNV

Einde slapende dienstverbanden

undefined

Krijg jij nog geld?

Exacte cijfers zijn niet bekend, maar waarschijnlijk duizenden (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers lopen hun transitievergoeding mis doordat werkgevers hen niet ontslaan, maar in een zogenoemd slapend dienstverband houden. Geldt dat ook voor jou?

Wat is een slapend dienstverband?

Werkgevers mogen zieke medewerkers de eerste twee jaar niet ontslaan en moeten het loon tijdens ziekte doorbetalen. Daarna stopt de loondoorbetalingsverplichting en mag de werknemer ontslagen worden. Sommige werkgevers willen werknemers niet ontslaan, om geen transitievergoeding te betalen. Zo ontstaan dus de slapende dienstverbanden. Vaak merk je niet dat je een slapend dienstverband hebt, omdat je werkgever sowieso na twee jaar ziekte het salaris stopt. 

Uitspraak Hoge Raad is goed nieuws

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een beslissing afgegeven over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. De werkgever mag een werknemer niet in een slapend dienstverband houden. 
Als uitgangspunt geldt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap moet instemmen met het voorstel van de werknemer om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Werkgevers moeten een vergoeding betalen die niet meer bedraagt dan het bedrag aan transitievergoeding dat de werkgever verschuldigd was op de dag na het moment dat zijn loondoorbetalingsverplichting eindigde, meestal na 2 jaar ziekte.
Gezien de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad dient de werknemer de werkgever een voorstel te doen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
Oftewel: ben je langer dan twee jaar ziek, en wil je zelf uit dienst, dan moet je werkgever je ontslaan. 

Wat betekent de uitspraak voor jou? 

Als je een slapend dienstverband hebt, is het advies: laat je goed informeren door de FNV. Bel op werkdagen met ons Contactcenter.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht