Nieuwe regels betekenen fors minder loon Wajongers

05 nov 2019 - FNV

Nieuwe regels betekenen fors minder loon Wajongers

De FNV en vele andere partijen vinden de voorstellen van dit kabinet om de Wajong-regeling te vereenvoudigen onaanvaardbaar. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Uitkomst is dat werkende gehandicapten met een aanvulling uit de Wajong niet meer dan het minimumloon kunnen verdienen, maar meestal minder. Dat betekent op termijn dat ze flink minder inkomen overhouden.’

Duizenden Wajongers worden door deze ‘vereenvoudiging’ getroffen. Een van de gewraakte voorstellen van het kabinet is dat mensen niet meer betaald worden naar hun maximale inzet, maar naar gewerkte uren. Als mensen door een handicap een beperkt aantal uren kunnen werken, leidt dat in het voorstel tot een inkomen dat lager is dan het wettelijk minimumloon. Ook regelt het voorstel dat de aanvulling van het UWV op het loon dat Wajongers krijgen, nooit hoger is dan het minimumloon. Vooral hoger opgeleide Wajongers met eenzelfde opleiding als niet-gehandicapten in dezelfde functie, worden daarvan de dupe. 

Fors minder loon

We zijn ook boos over een andere regeling die het kabinet wil schrappen. Nu hebben Wajongers die 7 jaar werken recht op het minimumloon: ‘Dit moet zo blijven, schrappen betekent inkomen afnemen. Iedereen heeft recht op eerlijk loon’, zegt Hemmes. Het kabinet stelt ook dat als een Wajonger straks voor het eerst gaat werken met een Wajonguitkering, deze direct onder de nieuwe regeling valt. Dat betekent dat de inkomsten uit die arbeid plús de aanvullende Wajong-uitkering voor deze jongeren nooit meer boven het minimumloon uitkomen, want het niveau van de Wajong gaat terug naar maximaal het minimumloon.

Maatmanwissel

Wajongers kunnen doordat het kabinet de zogenoemde Breman- en Maatman-regeling gaat/wil beëindigen, nooit meer verdienen dan het minimumloon. We willen dus dat deze twee regelingen blijven bestaan. De basis voor de aanvulling zou het loon moeten zijn dat iemand met gelijke opleiding en zonder handicap verdient. Dat is het zogenaamde Maatman-inkomen. En niet zoals het voorstel is, rekenend vanuit het wettelijk minimumloon. De maatmanwissel is veel eerlijker voor de hoger opgeleide (HBO) Wajongers. 

Bekijk hier wat de Wajong-wijzigingen voor jou betekenen

PDF Lees hier de brief, die we namens alle partijen stuurden op 4 november

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht