FNV is te spreken over stappen Koolmees

26 nov 2019 - FNV

FNV is te spreken over stappen Koolmees

Dreiging pensioenkortingen van de baan

De acute dreiging van een korting op de pensioenen is van de baan. Minister Koolmees kondigde aan dat de regels rond kortingen voor komend jaar worden versoepeld. Daarnaast zal het overgrote deel van de fondsen niet worden verplicht de premies nog verder te verhogen, of de pensioenopbouw voor werkenden te verlagen.

Webinar

Donderdag 21 november jl. organiseerde de FNV een webinar dat voor iedereen te volgen was. Tuur Elzinga gaf uitleg over de meest recente ontwikkelingen in het pensioendossier.

Dreiging pensioenkorting van de baan

Han Busker, voorzitter FNV: ‘Het is goed om te zien dat de grote zorgen van de mensen in het land nu door de minister zijn gehoord. Veel van onze leden hebben afgelopen maanden stevig aan de bel getrokken. De FNV heeft keer op keer benadrukt dat de kortingen onnodig waren. Kortingen waren daarom absoluut onbegrijpelijk geweest. Nu de acute dreiging van de baan lijkt, kunnen we verder met de uitwerking van het pensioenakkoord.’

Pensioenakkoord

Op dit moment wordt er door de sociale partners gewerkt aan de uitwerking van het pensioenakkoord. Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: ‘We willen een goed pensioen, nu en in de toekomst. Dat betekent een tijdig pensioen, een betaalbare premie, een goede pensioenambitie en een koopkrachtig en dus geïndexeerd pensioen. Daarvoor zijn we hard bezig met de uitwerking van nieuwe regels in het kader van het gesloten pensioenakkoord. Kortingen, premiestijgingen of tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw hadden de resultaten die we in het akkoord hebben afgesproken direct in gevaar gebracht. Ik ben blij dat deze dreiging voor nu is afgewend.’

Reactie FNV Jong: Rust in de tent

Bas van Weegberg, voorzitter FNV Jong, is blij dat er nu rust in tent komt voor de uitwerking van pensioencontract: 'Bij een premieverhoging of opbouwverlaging raakt een goed pensioen voor jongeren uit zicht. Dat grote groepen jongeren op dit moment geen pensioen opbouwen blijft voor ons een zorg. Tijdens de uitwerking van het pensioenakkoord zullen we hier een oplossing voor moeten vinden.'

Reactie ANBO

'Goed dat de minister deze maatregel neemt, want de pensioenkortingen en stijgingen van de premies zouden het vertrouwen in het pensioenstelsel sterk ondermijnen. En dat terwijl we nu aan de slag moeten met de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel', zegt Liane den Haan¸directeur-bestuurder van ANBO. 'Daarom hebben wij ons samen met onze leden en met andere organisaties hard tegen de kortingen en premiestijgingen verzet. Wij denken ook dat dit een evenwichtige maatregel is voor alle generaties.'

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht