Er is te weinig veranderd aan wetsvoorstel Wajong

12 nov 2019 - FNV

Er is te weinig veranderd aan wetsvoorstel Wajong

Het Wajong-wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark is vrijdag jl. met een hele kleine meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Kitty Jong, vice-voorzitter FNV: ‘We zijn blij dat de druk die we samen met andere partijen hebben uitgeoefend enkele aanpassingen op dit wetsvoorstel hebben opgeleverd.’

Onder minimumloon

Kitty Jong: 'Het is echter onvoldoende. We zijn hiermee nog lang niet klaar.’ FNV vindt het een schande dat de voortgezette werkregeling niet overeind blijft. Dat betekent dat iemand met een medische urenbeperking nog steeds onder het minimumloon kan uitkomen. ‘Wat telt voor dit kabinet is hoeveel uur je werkt. En dus dat je, als je niet meer kúnt werken, je daarvoor domweg wordt gestraft. Bovendien betekent dit dat de doelgroep die door de afschaffing van deze regeling wordt getroffen, opdraait voor het feit dat een andere doelgroep er ietsje op vooruit gaat. Wij beraden ons samen met de Landelijke Cliëntenraad over de te nemen vervolgstappen’, aldus Kitty Jong. 

Verlenging

De FNV is wel blij met de verlenging van de termijn van het garantiebedrag; deze wordt nu een jaar in plaats van twee maanden. ‘Nu hoeft een Wajonger niet binnen twee maanden een nieuwe baan te vinden om zijn rechten niet te verliezen. Dat die termijn is aangepast is logisch. Wajongers kunnen vaak moeilijk werk vinden’, vertelt Jong.  

Wettelijk toetsen

Invoering van deze wet is niet haalbaar voor 1 januari 2020. ‘Dat geeft ons de mogelijkheid om hier nog meer werk van te maken en dat gaan we zeker doen. De FNV gaat in gesprek met het ministerie van SZW om de problemen die deze wet veroorzaakt, goed onder de aandacht te houden. Ook houden we vast aan een advies van het College voor de rechten van de Mens. De Eerste Kamer zal namelijk nog een oordeel gaan vellen over dit wetsvoorstel’, aldus Kitty Jong. 

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen leven over waar de Tweede Kamer nu precies over heeft gestemd. Meer informatie volgt begin volgende week op de website van de FNV. 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht