Participatiescan: betere kansen op werk voor jongeren

08 okt 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 08-10-2019)

Participatiescan: betere kansen op werk voor jongeren

Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren willen versterken, kunnen nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of MBO Entree Onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruikmaken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

Wat is de Participatiescan?

De Participatiescan helpt regionale netwerken bij het verbeteren van de gezamenlijke aanpak om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. De scan helpt netwerkpartners vanuit de domeinen onderwijs, sociale dienst, werkbedrijven, werkgevers/werkgeversservicepunten, SBB, Leerplicht/RMC en Zorg om het juiste gesprek te voeren en tot een effectieve werkagenda te komen. 

Hoe werkt de participatiescan?

In de scan staan 20 vragen over vastgestelde succesfactoren

De vragen die beantwoord worden met de netwerkpartners gaan over vier thema’s:

  • Focus op werk en talent
  • Kwaliteit en begeleiding
  • Randvoorwaarden goede begeleiding
  • Overige randvoorwaarden

Na elk thema zie je de resultaten en concrete actie- en verbeterpunten waar mee je aan de slag kan gaan.

Ook vind je in de Participatiescan informatie over tools, goede praktijkvoorbeelden, cijfers, tips en andere relevante kennis en inzichten om minder-zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht