Meer regie nodig bij hulp jongeren met afstand arbeidsmarkt

22 okt 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 25-10-2019)

Meer regie nodig bij hulp jongeren met afstand arbeidsmarkt

De VNG is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de aanpak van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar mist in deze aanpak een langetermijnvisie met concrete oplossingen. We zijn voorstander van een lokale aanpak, waarin gemeenten een wettelijke regierol hebben. 

Dit laat de VNG weten in een reactie op de brief die minister van Engelshoven en staatssecretaris van Ark hebben geschreven aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (IBO JmAA).

Langetermijnvisie

De VNG heeft gezamenlijk met de andere betrokken partners Divosa, Ingrado, MBO Raad, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en SBB op deze brief gereageerd. Wij zijn blij met de aandacht voor de knelpunten die deze kwetsbare groep ervaart. Het IBO JmAA biedt wat ons betreft kansen en aanknopingspunten om het voor de jongeren merkbaar beter te maken. Daar leveren wij graag een actieve bijdrage aan. Wij missen echter een heldere langetermijnvisie van het kabinet op deze doelgroep.

Zorg voor samenhang en zet nu concrete stappen

De huidige aanpak wint aan samenhang en werkzaamheid als initiatieven vanuit een gezamenlijke visie op een sluitende aanpak en duurzaamheid in leren en werken worden aangepakt. Om écht het verschil te kunnen maken voor jongeren is een meer gefundeerde en scherp gestelde maatwerkaanpak onder regie van gemeenten noodzakelijk. Daarnaast vinden we de door het kabinet voorgestelde oplossingen niet concreet genoeg en twijfelen wij aan het vernieuwende effect en de impact daarvan. Wij zien mogelijkheden om nog in deze kabinetsperiode de eerste concrete stappen te zetten in het belang van de jongeren.

Regierol voor gemeenten

Om tot een meer integrale aanpak voor jongeren te komen ondersteunen wij het voorstel om (centrum)gemeenten een regierol te geven voor jongeren tot 27 jaar, met en zonder startkwalificatie. Wij onderschrijven de kracht van een lokale aanpak. Om deze regierol inhoudelijk waar te kunnen maken is het voor gemeenten van belang om te weten wat deze regierol concreet inhoudt, wat de rol van het RMC is, en dat de regiefunctie wettelijk wordt vastgelegd. 

Een groot knelpunt is dat het kabinet geen extra geld beschikbaar stelt voor het invullen van de regierol door gemeenten.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht