GOVERNANCEDAG FNV

08 okt 2019 - FNV

GOVERNANCEDAG FNV

Het bestuurlijke model van de FNV is kritisch onder de loep genomen. Nu is het tijd voor een volgende stap.

parlement

De FNV is in 2013 ingrijpend vernieuwd. De vorming van een nieuwe, hybride organisatie (bestaande uit sectoren van de fusiebonden én aangesloten bonden), betekende ook een nieuwe inrichting van de aansturing van de FNV. In die periode is afgesproken dat het functioneren van het bestuurlijk model zou worden geëvalueerd. De hoofdconclusie uit de evaluatie van begin 2016, was dat het te vroeg was om een definitief oordeel te vormen omdat het model nog in ontwikkeling was. Inmiddels werkt de FNV al 6 jaar met het huidige bestuursmodel en is de roep om deze grondig onder de loep te nemen steeds luider. Een logisch moment om de balans op te maken.

Nieuwe evaluatie

In april 2018 heeft het Bestuur met het Ledenparlement afgesproken dat er een nieuwe evaluatie plaats moest vinden. Daarbij is ook toegezegd dat deze evaluatie wordt opgevolgd door een discussie over de structuur van de FNV, hoe deze functioneert en of dat anders, beter en duidelijker kan (good governance). De evaluatie is eind 2018/begin 2019 uitgevoerd. Vlak voor de zomer 2019 zijn de bevindingen en adviezen van dit governance-onderzoek gepresenteerd aan het Ledenparlement en is daarmee de evaluatie afgerond.

Governancedag FNV

Zoals beloofd, start het bestuur nu een verenigingsbrede discussie over de bevindingen uit de evaluatie. Deze fase van het traject staat in het teken van keuzes die de FNV moet gaan maken. De keuzes moeten resulteren in oplossingen m.b.t. de knelpunten in het evaluatierapport.  
Een afvaardiging uit besturen van sectoren (inclusief fractielid Ledenparlement), lokale en thematische netwerken is uitgenodigd om op dinsdag 29 oktober a.s. bijeen te komen tijdens de Governancedag FNV. Hier bespreken zij mogelijke verbetervoorstellen en voeren zij discussie over nieuwe vormen van besturing van de FNV, inclusief alle voor- en nadelen die daarmee gepaard gaan.
Het bestuur zal aan het einde van het discussietraject verandervoorstellen formuleren. Zaken die om goedkeuring van het Ledenparlement vragen, worden daar uiteraard voorgelegd.  

Zodra er meer nieuws is over dit Governance-traject informeren we je uiteraard. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kun je het projectteam bereiken via governance@fnv.nl.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht