Meer loon voor werknemers SW

24 sep 2019 - FNV

Meer loon voor werknemers SW

Cao Sociale Werkvoorziening 2019 is akkoord

Van de FNV-leden die hebben gestemd over het principeakkoord heeft 92% vóór gestemd. Ook bij de CNV en VNG is de meerderheid voor het akkoord. Dat betekent dat de nieuwe cao Sociale Werkvoorziening nu definitief is. Deze cao geldt alleen voor werknemers die onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen. Hieronder de belangrijkste punten uit de cao op een rij.

Cao met korte looptijd

Deze cao is alleen voor het jaar 2019. Het is een soort 'tussen-cao'. In dit jaar moeten we afspreken hoe we omgaan met de zogenaamde loonprijscompensatie. Dat zijn de loonsverhogingen volgens de LPO-systematiek. Ook doen we onderzoek naar de mogelijkheden voor werknemers om eerder te kunnen stoppen met werken.

Wat betekent de nieuwe cao voor je loon? 

  • Per 1 juli 2019 worden de lonen van alle SW-werknemers verhoogd met 1,23%. Je krijgt dit met terugwerkende kracht uitbetaald in oktober.
  • Als jij het minimumloon (WML) verdient, krijg je op 1 januari 2020 de wettelijke verhoging van het WML op dat moment. Dat percentage is nu nog niet bekend.
  • Als jij méér verdient dan het WML, krijg je er op 1 januari 2020 1,34% bij. Het kan zijn dat dit nog wat hoger wordt, maar dat ligt aan de definitieve hoogte van de LPO 2019. En die hoogte is nog niet vastgesteld.

Regeling voor eerder stoppen met werken

Wij willen voor SW-werknemers een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. We hebben met de VNG afgesproken om te onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Het resultaat moet wel betaalbaar zijn voor een SW-werknemer. Dit najaar starten we het onderzoek.

Nu ook nog een cao Participatiewet

De nieuwe cao SW geldt alleen voor werknemers onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en niet voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. Wij zijn al jaren bezig met een cao voor deze werknemers. Maar de VNG wil nog steeds geen afspraken hierover maken. Daardoor missen de werkenden met een arbeidsbeperking goede afspraken over reiskosten, verlof, ontwikkeling en pensioen. Dat kan echt niet meer! Daarom moet de cao Participatiewet er dit jaar komen, daar hebben deze werknemers recht op.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht