Let op: Aanvraag IOAW EN IOW bij aanvraag '3e' WW-jaar bij Stichting PAWW

27 aug 2019 - FNV

Let op: Aanvraag IOAW EN IOW bij aanvraag '3e' WW-jaar bij Stichting PAWW

Vervalt het recht op een IOAW- of IOW-uitkering?

Werknemers die vóór 1 januari 1965 zijn geboren kunnen na afloop van hun WW-uitkering een IOAW-uitkering aanvragen bij de gemeente.

Die uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon (bijstandsniveau). Of de uitkering wordt toegekend is onder meer afhankelijk van het inkomen van de partner, maar niet van het vermogen van de aanvrager.

Werknemers die werkloos worden na hun 60e verjaardag kunnen een IOW-uitkering aanvragen bij het UWV. Ook deze uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon. De toekenning van deze uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van de partner of het vermogen van de aanvrager.

Beide uitkeringen moeten worden aangevraagd aansluitend aan de WW- of WGA-uitkering. Het UWV stuurt automatisch een aanvraagformulier toe. De uitkeringen kunnen lopen tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De aanvullingsuitkering Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) is meestal hoger dan de IOAW- en IOW-uitkering, maar beperkt in duur. Als een IOAW- of IOW-uitkering pas na afloop van de PAWW-uitkering wordt aangevraagd dan wordt die aanvraag te laat ingediend. Hierdoor heeft de aanvullingsgerechtigde geen recht op een IOAW- of IOW-uitkering.

Om na afloop van de private aanvullingsperiode toch nog in aanmerking te kunnen komen voor een IOAW- of IOW-uitkering is erg het belangrijk dat deze uitkering al eerder, namelijk als de wettelijke WW of loongerelateerde WGA op zijn einde loopt, aangevraagd wordt. Dus niet pas na afloop van de private uitkeringsperiode van Stichting PAWW. De PAWW-uitkering wordt gekort op de IOAW- of IOW-uitkering. Die uitkering komt dan niet tot uitbetaling zolang de PAWW-uitkering loopt.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht