Hogere AOW houdt koopkracht op peil

20 aug 2019 - FNV

Hogere AOW houdt koopkracht op peil

De FNV vindt korten op de pensioenen niet nodig. Maar mocht het toch zover komen, dan wil de vakbond dat de AOW-uitkeringen omhoog gaan om de koopkracht van huidige en toekomstige gepensioneerden op peil te houden.

undefined

Begin juni sloten vakbonden, werkgevers en het kabinet een pensioenakkoord. Onderdeel van het akkoord was het herzien van de huidige kortingsregels, zodat de kans op kortingen substantieel kleiner wordt. Om rust te brengen in het stelsel zouden kortingen in 2020 en 2021 waarschijnlijk van de baan zijn en anders in elk geval een stuk kleiner.

Duidelijkheid over rekenregels

Tuur Elzinga: ‘Na de zomer beginnen de gesprekken met het kabinet over de uitwerking van het akkoord pas. Dat er nu in de media weer volop wordt gespeculeerd over kortingen vind ik daarom voorbarig. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de rekenregels en het toetsingskader voor het nieuwe stelsel. Maar zolang onder het huidige toetsingskader nog kortingen dreigen, vind ik dat het kabinet de verantwoordelijkheid heeft om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. Verhogen van de AOW-uitkering is dan een goede oplossing. Vooral omdat de AOW de afgelopen jaren al behoorlijk aan koopkracht heeft ingeleverd.’

Hogere AOW goed voor alle generaties

Verhoging van de AOW is goed voor alle generaties en voor de pensioenfondsen.  ‘Alle generaties profiteren van een hogere AOW, niet alleen de ouderen van nu. Wie nu jong is krijgt later ook die hogere AOW. Voor de pensioenfondsen is het gunstig omdat het aandeel van de AOW in de oudedagsvoorziening stijgt. En de overheid kan het geld voor de AOW-verhoging nu eigenlijk gratis krijgen door de lage rente. Sterker nog, de overheid krijgt geld toe nu de rente negatief is.’

Eerder AOW-uitkering

Begin deze week verschenen berichten in de media dat oudere werkenden minder pensioen zouden krijgen als gevolg van het pensioenakkoord. Doordat ze eerder AOW krijgen, wordt hun pensioenopbouw iets minder en de pensioenuitkering iets lager. Tuur Elzinga relativeert dit nadeel.
‘Juist mensen met lagere inkomens konden tot nu toe niet eerder met pensioen, en kunnen dat nu wel. En stel dat iemand 8 maanden eerder AOW krijgt. De AOW voor samenwonenden is 844 euro per persoon per maand. Maal 8 is ongeveer 6750 euro per persoon. Zonder dit akkoord had je dat bedrag niet gehad.’

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht