Banenafspraak: 51.978 banen gerealiseerd

30 jul 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 30-07-2019)

Banenafspraak: 51.978 banen gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2019 in totaal 51.978 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 41.794 banen via een regulier dienstverband en 10.184 banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.

De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat op 31 maart 2019 2.867 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Ook is te zien dat 66 procent van de mensen die tot en met 31 december 2018 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 3 maanden later een baan had.

Achtergrond

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal 4 rapportages:

  • De ‘Regionale trendrapportage Banenafspraak’ geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen van de banenafspraak er gerealiseerd zijn per arbeidsmarktregio.
  • De ‘Rapportage beschut werk’ heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.
  • De ‘Factsheet Banenafspraak’ is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie ‘Transparantie van klantprofielen’ geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

Meer informatie over Banenafspraak

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht