SENIOREN LATEN GELD LIGGEN

26 jun 2019 - FNV

SENIOREN LATEN GELD LIGGEN

Wegwijzer geldpotjes

Ouderen met een laag inkomen weten vaak niet dat ze recht hebben op zaken als zorgtoeslag en huurtoeslag. En dat zijn dan nog de bekende potjes: er zijn er veel meer. FNV Magazine Senioren zet de belangrijkste op een rij.

Voor senioren met een smalle beurs zijn er verschillende tegemoetkomingen, zowel landelijk als lokaal. Op nationaal niveau zijn ze redelijk overzichtelijk (zie volgende pagina), maar dat geldt bepaald niet voor gemeentelijke regelingen. ‘Ik kan me goed voorstellen dat mensen met een laag inkomen door de bomen het bos niet meer zien’, zegt FNV-beleidsadviseur Lokaal en Regionaal Patricia Jorissen. ‘Alle gemeenten hebben een eigen minimabeleid, met allerlei regelingen, maar ze brengen het niet duidelijk naar buiten. Zeker als je niet zo handig bent met een computer, ben je al snel het spoor bijster’, zegt Jorissen. Elke twee jaar werkt zij aan de Lokale Monitor, een FNV-rapport dat het sociaal beleid van veel gemeenten in kaart brengt. ‘De verschillen zijn enorm’, zegt ze. ‘Neem de bijzondere bijstand. Die is overal, maar de maximale hoogte en de voorwaarden verschillen nogal. En dat is raar, want minima hebben overal ongeveer dezelfde kosten. De FNV is tegen deze rechtsongelijkheid.’ 

En dan zijn er nog de regelingen die veel gemeenten wél hebben, maar andere helemaal niet, zoals een kortingspas, een tegemoetkoming in het eigen risico van de zorgverzekering bij chronisch zieken, een gratis gehandicaptenparkeerkaart, compensatie van de eigen bijdrage in de Wmo en ga zo maar door. ‘En heel bijzonder’, zegt Jorissen, ‘in Amsterdam kunnen minima één keer per jaar gratis met hun huisdier naar de dierenarts.’

Sinds 2015 moeten gemeenten een cliëntondersteuner aanwijzen: een onafhankelijke adviseur, die de weg weet in het woud aan potjes. ‘Vrijwel alle gemeenten hebben inmiddels zo iemand aangesteld’, zegt Jorissen. ‘Maar ja, dan moet je die persoon wel weten te vinden. Dat gaat nog niet altijd goed. Gelukkig heeft de FNV een netwerk van vakbondsvrijwilligers, waar leden ook voor advies terecht kunnen.’ 

Voor informatie over tegemoetkomingen, regelingen en toeslagen: maak een afspraak op onze spreekuurlocaties via www.fnv.nl 

Of bel met ons Contactcenter: 088 - 368 03 68 (elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur). 

LANDELIJKE REGELINGEN

Zorgtoeslag

Mensen met een laag inkomen ontvangen zorgtoeslag om de zorgverzekering te kunnen betalen. Bij een belastbaar jaarinkomen tot 20.941 euro krijgt een alleenstaande 99 euro per maand. Daarboven daalt de toeslag tot 0 euro bij een jaarinkomen van 29.562 euro en hoger.

Huurtoeslag

Huurders van zelfstandige woonruimte - dus met een eigen voordeur - kunnen huurtoeslag krijgen, als de huur niet hoger is dan 720,42 euro, het jaarinkomen van een alleenstaande niet hoger is dan 22.700 euro en het eigen vermogen maximaal 30.825 euro is.

Ouderenkorting 

Wie de AOW-leeftijd bereikt, krijgt recht op ouderenkorting. Tot een verzamelinkomen van 36.783 euro geldt een aftrek van 1.596 euro. Daarboven daalt de korting in een glijdende schaal naar 0 euro bij een inkomen van 47.423 euro. De Belastingdienst past deze korting automatisch toe.

Alleenstaande ouderenkorting

Wie wel de AOW-leeftijd heeft, maar geen of slechts een gedeeltelijke AOW-uitkering krijgt, bijvoorbeeld vanwege verblijf in het buitenland tijdens de opbouwperiode, een extra heffingskorting van 429 euro.

Aanvulling op AOW

AOW-gerechtigden die geen volledige AOW-uitkering krijgen en daardoor onder het sociaal minimum komen, krijgen een aanvullende AIO-uitkering. Voorwaarde is dat het eigen vermogen niet hoger is dan 6.120 euro en dat er geen sprake is van een overwaarde van 51.600 euro of hoger in de eigen woning. Is dat wel het geval, dan wordt de AIO-aanvulling verstrekt als renteloze lening.

Aftrek ziektekosten

De premie voor de zorgverzekering is niet fiscaal aftrekbaar en de meeste niet-vergoede zorgkosten ook niet, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld steunzolen, de tandarts, de fysiotherapeut of een andere medisch specialist, of extra reiskosten als gevolg van een ziekte of handicap.

Aftrek giften

Eenmalige en periodieke giften aan een instelling met een algemeen nut, een zogeheten ANBI, zijn fiscaal aftrekbaar, net als periodieke giften aan sommige verenigingen. Wel is er een ondergrens van één procent van het drempelinkomen, met een minimum van zestig euro. 

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers hoeven vergoedingen tot vijf euro per uur niet aan de fiscus te melden. Wel geldt een maximum van 1.700 euro per jaar.

LOKALE REGELINGEN

Bijzondere bijstand

Wie voor onverwachte en onvermijdelijke kosten komt te staan, kan een beroep doen op bijzondere bijstand. Voorwaarden en de maximale hoogte variëren per gemeente. Zo’n zeventig procent van de gemeenten hanteert een grens van 110 procent van het sociaal minimum als bovengrens, maar 120 en 130 procent komt ook voor.

Kwijtschelding gemeente­lijke lasten

Gemeenten kunnen rioolheffing en afvalstoffenheffing kwijtschelden voor inwoners met een laag inkomen. Wat het eigen vermogen mag zijn, verschilt per gemeente. De inkomensgrens is doorgaans honderd procent van het sociaal minimum. 

Collectieve zorgverzekering

Bijna alle gemeenten bieden minima de mogelijkheid om met korting deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Sommige gemeenten dragen ook iets bij in de kosten of bieden een soepele betalingsregeling bij een premieachterstand. De inkomensgrens ligt vaak op 120 procent van het sociaal minimum.

De mantelzorgwaardering

Alle gemeenten hebben een budget voor een blijk van waardering voor mensen die langdurig zorg verlenen aan een zieke of gehandicapte in de gemeente. Dat kan in natura zijn, in de vorm van een uitstapje, maar ook in de vorm van een financiële tegemoetkoming. Gemeenten besteden dit naar eigen inzicht.

Financieel advies 

Voor leden met een smalle beurs heeft de FNV een netwerk van financieel adviseurs die de weg weten in het woud van regelingen en gratis advies verstrekken en hulp bieden. Voorwaarden voor een alleenstaande zijn een inkomen tot maximaal 1.265,55 euro netto per maand, exclusief vakantiegeld en niet meer dan 6.120 euro aan spaargeld. Kijk voor meer informatie op www.fnv.nl 

Belastingadvies 

FNV-leden kunnen op vijfhonderd locaties terecht voor hulp bij de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen of het maken van bezwaarschriften. Ook wanneer dingen onduidelijk zijn of fout gaan, helpen onze vrijwilligers je graag. Deze service is gratis voor leden. Kijk op www.fnv.nl 

Of bel met ons Contactcenter: 088 - 368 03 68 (elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur). 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht