Pensioenakkoord, en nu?

18 jun 2019 - FNV

Pensioenakkoord, en nu?

Nu vakbonden FNV en CNV ’ja’ hebben gezegd tegen het pensioenakkoord, is er werk aan de winkel. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) moet heel snel aan de slag met AOW en pensioenen.

1. Is het pensioenakkoord nu helemaal rond?

Nee, nog niet helemaal. Morgen moet ook nog vakcentrale VCP instemmen. De verwachting is dat dat geen probleem zal zijn. Voor Koolmees was de stemming zaterdag bij de FNV de grootste hobbel. Met 75 procent voorstemmers bij de FNV is er meer dan voldoende steun om door te gaan.

2. Wanneer gaan de afspraken over pensioen en AOW in?

Dat is voor elk onderdeel anders. Over de AOW-leeftijd zijn heel concrete afspraken gemaakt die snel in wetgeving kunnen worden omgezet. Voor de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel wordt een stuurgroep opgericht die nog heel veel belangrijke technische zaken moet oplossen.

3. Is het zeker dat de AOW-leeftijd bevroren wordt?

Ja, dat is zeker. Koolmees zal de bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden voor de komende jaren 2020 en 2021 nog deze maand in een spoedprocedure langs de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer sturen. Aangezien het akkoord wordt gesteund door de coalitie en PvdA en GroenLinks is dit politiek gezien een gelopen race.

4. Wanneer kunnen mensen met een zwaar beroep vervroegd met pensioen?

De afspraken daarover gaan in 2021 in. Het kabinet geeft vijf jaar lang fiscale ruimte voor regelingen die vervroegde uittreding mogelijk maken. Dat moet nu wettelijk geregeld gaan worden. Werkgevers en vakbonden zullen deze regelingen de komende een, twee jaar in cao’s gaan vastleggen. De FNV heeft aangegeven dat ze zo’n vroegpensioen in ieder geval in de cao’s voor de bouw, de havens, politie, defensie, de zorg, de metaal en de industrie wil opnemen. Daar moeten de werkgevers in die sectoren nog wel mee instemmen.

5. Hoe zit het met dreigende kortingen op mijn pensioen en wanneer wordt het pensioen weer geïndexeerd?

Koolmees zal de huidige kortingsregels bevriezen. Daarmee wil hij kortingen in de metaal, de zorg en bij de ambtenaren in 2020 en 2021 voorkomen. Maar als de financiële situatie van die fondsen te slecht is, kunnen er alsnog kleinere kortingen nodig zijn. Voor de metaalfondsen is dat pas aan het eind van dit jaar bekend. Zicht op indexatie (verhogen met het prijspeil) van pensioenen is pas in zicht bij de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Daar gaat nog veel tijd overheen. Volgens de FNV zit indexatie er op zijn vroegst per 1 januari 2021 of 2022 in.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht