Geheimhouding voor or over aanstaande reorganisatie, mag dit?

18 jun 2019 - FNV

Geheimhouding voor or over aanstaande reorganisatie, mag dit?

Vraag aan Or-Adviespunt

De or heeft een adviesaanvraag gekregen over een reorganisatie, maar heeft daar ook geheimhouding over opgelegd gekregen. De werkgever wil immers niet dat er onrust op de werkvloer ontstaan. Maar een reorganisatie is hét moment om medewerkers om advies te vragen. Dus geheimhouding kan hier niet opgelegd worden.

Wanneer geheimhouding 

Op basis van artikel 20 lid 1 uit de WOR kan het bestuur van een bedrijf geheimhouding opleggen aan de ondernemingsraad. Bijvoorbeeld als het bedrijf schade kan lijden als de informatie openbaar wordt. Een geheimhoudingsverplichting mag de or nooit hinderen in zijn raadpleging van de achterban. 

Reorganisatie gaat juist de achterban aan

In de situatie die bij dit bedrijf ontstaan is, kan de or officieel niet de achterban raadplegen. En dat terwijl een reorganisatie ook personele gevolgen kan hebben die juist de achterban aangaan. Het argument dat het bestuur onrust wil voorkomen is hier dus geen goede reden voor geheimhouding. 

Heldere afspraken

Zorg ervoor dat je duidelijke afspraken met het bestuur maakt over het raadplegen van de achterban bij een geheimhoudingsverplichting. In het uiterste geval kan je afspreken de achterban in het eindstadium van een advies- of instemmingsaanvraag te raadplegen. 

Lees meer over de geheimhoudingsplicht

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht