VNG Werkagenda Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten

28 mei 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 27-05-2019)

VNG Werkagenda Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten

De VNG heeft voor gemeenten een werkagenda Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten opgesteld. Het doel van de werkagenda is om resultaten en inspanningen inzichtelijk te maken, goede voorbeelden te delen en de voortgang te bewaken.

In april zijn de bestuurlijke afspraken getekend waarin onder andere is afgesproken dat iedere overheidssector een werkagenda opstelt. In deze agenda staan de acties beschreven die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Voorafgaand aan het opstellen van de werkagenda zijn er meerdere regionale sessies georganiseerd met gemeenten. De daar verkregen input en het eerdere Plan van Aanpak dat de VNG heeft opgesteld vormen de basis van deze werkagenda. 

Voortgezette activiteiten

Samenvattend worden de volgende activiteiten gecontinueerd:

  • Informatieverstrekking en kennisdeling.
  • Het stimuleren en enthousiasmeren van gemeenten.
  • Signaleren en aanbevelen/Monitoring.

De werkagenda’s en resultaten worden uiteindelijk op sectorniveau besproken en onderling gedeeld.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht