Terugblik College voor Arbeidszaken mei 2019

28 mei 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 24-05-2019)

Terugblik College voor Arbeidszaken mei 2019

Het College voor Arbeidszaken vergaderde op woensdag 15 mei jl. Op de agenda stond onder meer: Cao Gemeenten, Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijk Regelingen, Banenafspraak en de Cao Sociale Werkvoorziening.

Cao Gemeenten

Het overleg over de nieuwe Cao Gemeenten zit in een impasse. De vakbonden zijn tijdens het zesde overleg op 12 april jl. opgestapt en hebben de VNG een ultimatum gesteld. De VNG is niet ingegaan op dit ultimatum. Het is in ieders belang om goede afspraken te maken, maar afspraken moeten wel haalbaar en evenwichtig zijn. De VNG heeft in haar reactie op het ultimatum de vakbonden opgeroepen om het overleg te hervatten.

Het college werd door de onderhandelingsdelegatie bijgepraat over de laatste stand van zaken. De gekozen lijn werd door het college bevestigd.

Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) werkt het systeem van aangesloten organisaties die de Cao Gemeenten volgen door middel van een aansluitingsovereenkomst bij de VNG niet meer. Voor die organisaties richt de VNG een aparte werkgeversvereniging op, zodat de huidige aangesloten organisaties na 1 januari 2020 hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden aan kunnen blijven bieden als in de Cao Gemeenten. Het college benadrukte dat het oprichten van de werkgeversvereniging prioriteit heeft. 

Banenafspraak

Alle overheidswerkgevers hebben een bestuursakkoord getekend. Hiermee is bevestigd dat overheidswerkgevers zich blijven inzetten om arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. Een van de afspraken in het bestuursakkoord is dat elke overheidssector een werkagenda opstelt.

De VNG heeft de agenda in samenwerking met gemeenten samengesteld. Het doel van de werkagenda is om resultaten en inspanningen inzichtelijk te maken, voorbeelden te delen en de voortgang van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bewaken. Het College voor Arbeidszaken vindt het uitvoeren van de banenafspraak door gemeentelijke werkgevers een belangrijk aandachtspunt en stemde in met de acties in de werkagenda.

Cao Sociale Werkvoorziening

De Kamer Inclusieve Arbeid, onderdeel van College voor Arbeidszaken, onderhandelt sinds december 2018 over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de Sociale Werkvoorziening. De cao Sociale Werkvoorziening liep op 1 januari 2019 af. Het College werd op de hoogte gebracht van de voortgang van het overleg.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht