Export-WW is overhaast besluit

02 apr 2019 - (Het AD, Algemeen Dagblad, 28-03-2019)

Export-WW is overhaast besluit

Werknemers uit andere EU-landen mogen straks zes in plaats van drie maanden Nederlandse WW genieten in hun eigen land. Kabinet en Tweede Kamer zijn tegen. Maar hoewel de stemming in Brussel is uitgesteld, ziet het er niet naar uit dat Nederland het nog kan tegenhouden. Het is het zoveelste voorbeeld in korte tijd waarin Nederland zijn zin niet krijgt in Brussel. Zo wordt de pulskorvisserij de nek omgedraaid na een succesvolle Franse lobby en moeten we toestaan dat Italië toch weer alle Europese begrotingsregels overtreedt zonder dat er wordt ingegrepen.

Dat er Europese afspraken worden gemaakt over werkloosheidsuitkeringen is terecht. Steeds meer werknemers werken kortere of langere tijd over de grens. Het is goed dat de EU wil voorkomen dat zij onverhoopt nergens aanspraak op kunnen maken. Maar dat kan niet zonder aanvullende regels om misbruik te voorkomen en die ontbreken in het huidige voorstel. De Nederlandse WW is in sommige gevallen hoger dan wat iemand in zijn eigen land zou kunnen verdienen. Er is dan ook geen prikkel voor bijvoorbeeld Oost-Europese werklozen om snel een andere baan te zoeken. Uitkeringsinstantie UWV verstrekt wel de uitkeringen, maar kan niet controleren of iemand zijn best doet weer aan de slag te gaan. Iets waar Nederlandse werklozen wel op worden gecontroleerd. Iedereen begrijpt dat zo'n regeling berekenend gedrag in de hand werkt. Zeker ook omdat opgebouwde rechten in het eigen land meetellen bij het bepalen van de WW-duur. Dat onderkent verantwoordelijk minister Koolmees (Sociale Zaken) ook, die zegt afspraken te willen maken met bijvoorbeeld het Poolse UWV. Ook wil hij strenger controleren of iemand niet vrijwillig ontslag neemt en daardoor geen recht heeft op WW.

Het is onbegrijpelijk dat Brussel deze regel doorduwt zonder dat eerst fatsoenlijke afspraken zijn gemaakt over aanpak van misbruik. Wanneer niet is uit te leggen waarom we iets op een bepaalde manier doen, moeten we het gewoon níet doen. Al die Europese politici die zeggen zich zorgen te maken over het draagvlak onder de Europese samenwerking, moeten begrijpen dat zij zelf zo dat draagvlak ondergraven.  

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht