WW’ers mogen weer actief zijn voor de bond

19 mrt 2019 - FNV

WW’ers mogen weer actief zijn voor de bond

FNV-LOBBY IS SUCCESVOL

Vakbondsleden met een WW-uitkering mogen sinds 1 januari 2019 weer actief zijn voor de bond. Dit kabinetsbesluit is een belangrijke overwinning voor de FNV.

‘We hebben hier een paar jaar voor moeten strijden. En dat loont nu’, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ’We zijn blij dat actieve leden met een WW-uitkering met ons weer verder kunnen bouwen aan een sterke vakbond. Kaderleden vormen de ruggengraat van ons vakbondswerk en zijn onze ogen en oren in de samenleving.’

Kwam je na 2015 in de WW, dan mocht je alleen nog maar vrijwilligerswerk doen bij organisaties met een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)- of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling)-status. De FNV had deze status niet. Formeel omdat het dagelijks bestuur betaald krijgt. Dit geldt echter ook voor politieke partijen, en het UWV zelf. En daar mochten WW’ers wel vrijwilligerswerk doen.

Oneerlijk en inconsequent. Bovendien beknotte de overheid WW’ers op deze manier in hun vakbondsrecht, meende de FNV. De bond vocht de weigeringen dan ook aan, via lobby, overleg, en in de rechtszaal. Met succes. De FNV is nu eindelijk erkend als maatschappelijke organisatie met ideële doelstelling, zonder winstoogmerk. Een organisatie dus waarvoor ook WW’ers gewoon actief mogen zijn. 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht