Vraag & Antwoord: Met pensioen

19 mrt 2019 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 12-03-2019)

Vraag & Antwoord: Met pensioen

Onze conciërge bereikt over 8 maanden, na een dienstverband van ruim 42 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Eindigt zijn dienstverband per die datum automatisch? Of moet ik nog iets doen?

De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch als de werkgever en de werknemer dat met elkaar zijn overeengekomen. In de arbeidsovereenkomst of in een arbeidsvoorwaardenreglement kan een zogenoemd pensioenontslagbeding zijn opgenomen. Daarin staat dan iets in de trant van ’De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd’.

Als geen pensioenontslagbeding geldt en er zijn ook geen andere afspraken gemaakt over automatische beëindiging, dan eindigt de arbeidsovereenkomst niet automatisch. Maar ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is wel simpel te realiseren.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst éénzijdig opzeggen; het versturen van een opzegbrief waarin staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt per de pensioendatum volstaat.

Wel moet de geldende opzegtermijn in acht genomen worden genomen. Bij pensioenontslag doen eventuele opzegverboden niet ter zake. Ook is geen transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht