Terugblik College voor Arbeidszaken februari

05 mrt 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 01-03-2019)

Terugblik College voor Arbeidszaken februari

Het College voor Arbeidszaken vergaderde op 13 februari. Op de agenda stond onder andere: een presentatie over de Zelfstandige Publieke Werkgevers, pensioen, de Cao Gemeenten 2019, en de normalisering.

Zelfstandige Publieke Werkgevers

Muriel van der Starre, kwartiermaker Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW), gaf een presentatie over de ontwikkelingen binnen de ZPW. In 2008 namen de niet-kabinetssectoren het besluit zich binnen het VSO te verenigen als ZPW. De belangen van de ZPW-sectoren lopen namelijk niet per definitie parallel aan die van kabinetssectoren.

Ambitie ZPW

Dit jaar wordt de ZPW formeel als stichting opgericht. De ambitie van ZPW is om zowel binnen als buiten de aangesloten sectoren gesprekspartner te zijn als het gaat om maatschappelijke discussies rondom arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden voor decentrale overheden en onderwijs.

Het College hecht belang aan een goede positionering van de sector gemeenten binnen de ZPW en volgt de verdere ontwikkelingen.

Pensioen

De gesprekken tussen het kabinet en de werknemers- en werkgeversorganisaties over een landelijk pensioenakkoord zijn vorig jaar vastgelopen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de Kamerbrief vernieuwing pensioenstelsel aangegeven dat het kabinet de komende maanden aan de slag gaat met een aantal stappen richting een persoonlijker pensioenstelsel.

Het College onderschrijft de noodzaak voor een goede arbeidsvoorwaarde pensioen en komt in de volgende vergadering met een inhoudelijke reactie op het stappenplan en de mogelijke effecten voor de gemeentelijke sector.

Cao Gemeenten 2019

De onderhandelingen voor de Cao Gemeenten 2019 zijn van start gegaan. Het College werd hierover door de onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken bijgepraat. De inzet van de VNG is een beleidsarme cao met een uitwerking van een eerdere cao-afspraak harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. De vakbonden hebben een beleidsrijke inzet en willen afspraken maken over flexibiliteit, harmonisatie van verlof en vitaliteit. De inzetten liggen tot dusver nog behoorlijk uit elkaar.

De onderhandelingsdelegatie heeft samen met het college de onderhandelingsstrategie besproken en neemt deze mee in de voorzetting van het cao-overleg.

Normalisering

De VNG en de vakbonden hebben voorgenomen afspraken gemaakt in het kader van de normalisering. Per 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Op dat moment gaat de arbeidsrelatie van gemeenteambtenaren over van het ambtenarenrecht naar het private arbeidsrecht.

Ledenraadpleging

De VNG heeft van 22 november tot 1 februari een ledenraadpleging gehouden over de afspraken. De uitslag is uitvoerig besproken in het College voor Arbeidszaken. Opvallend is de hoeveelheid inhoudelijke reacties van gemeenten, zowel onder voor- en tegenstemmers. Een grote meerderheid van de gemeenten heeft ingestemd met de afspraken.

Het College voor Arbeidszaken heeft het bestuur daarom geadviseerd om de afspraken te bekrachtigen. De VNG komt met een ledenbrief met daarin een uitgebreide reactie op de ledenraadpleging.  

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht