Nieuwste ontwikkelingen Banenafspraak

12 mrt 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 06-03-2019)

Nieuwste ontwikkelingen Banenafspraak

Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) een aantal veranderingen aangekondigd. Met dit zogenoemde brede offensief komen er veel aanpassingen in de regelgeving en gaat er veel veranderen in de banenafspraak.

Staatssecretaris Van Ark heeft hierover in november 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

De belangrijkste aanpassingen

  • Vereenvoudigen van de loonkostensubsidie; één landelijke standaardmethodiek.
  • Impuls voor beter matchen; herkenbaar werkgeversservicepunt.
  • Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotumregeling (inkoop meetellen) en werkgevers die meer doen belonen.
  • Loonkostenvoordeel (LKV) structureel.

Scheiding overheid en markt

Op basis van de motie Nijkerken is besloten dat de scheiding tussen overheid en markt komt te vervallen. Hierdoor maakt het bij de inkoop van diensten niet meer uit waar de extra banen meetellen maar kan de aandacht uitgaan naar het creëren van extra banen. Wel is het belangrijk om bij andere belanghebbenden, de politiek, VNO-NCW, bonden, de angst weg te nemen dat de overheid nu achterover gaat leunen. De VNG en alle andere overheidswerkgevers zullen binnenkort hun commitment herbevestigen door bestuurlijk afspraken hierover te ondertekenen.

Bijeenkomsten

De VNG organiseert in samenwerking met het VSO vier informatie- en inspiratiesessies op verschillende locaties in het land.

Wij nodigen gemeenten een uur eerder uit dan het hieronder en in de uitnodiging vermelde aanvangstijdstip. Voorafgaand aan de algemene sessie praat de VNG gemeenten bij over regelgeving, bestuurlijk afspraken en werkagenda die daar uit voortkomt. Bij inschrijving ontvangt u hier nog apart bericht over.

  • Dinsdag 19 maart van 15.00 tot 17:00 uur in Zwolle (Nieuwe Buitensociëteit).
  • Donderdag 21 maart van 15:00 tot 17:00 uur in Eindhoven (Pullman Cocagne).
  • Maandag 25 maart van 15.00 tot 17:00 uur in Den Haag (Babylon Hotel).
  • Vrijdag 29 maart van 13:00 tot 15:00 uur in Ede (De Reehorst).

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via deze link

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht